PŘIKRYLOVÁ KUČEROVÁ, Hana, Radovan PŘIKRYL a Libor USTOHAL. Liší se mozková aktivita dle úspěšnosti léčby repetitivní transkraniální magnetickou stimulací rTMS? In 53.česko-slovenská ppsychofarmakologická konference. 2011. ISSN 1211-7579.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Liší se mozková aktivita dle úspěšnosti léčby repetitivní transkraniální magnetickou stimulací rTMS?
Název česky Liší se mozková aktivita dle úspěšnosti léčby repetitivní transkraniální magnetickou stimulací rTMS?
Název anglicky Is there any difference in brain activity due to therapeutic effect of repetitive transcranial magnetic stimulation (rTMS)?
Autoři PŘIKRYLOVÁ KUČEROVÁ, Hana, Radovan PŘIKRYL a Libor USTOHAL.
Vydání 53.česko-slovenská ppsychofarmakologická konference, 2011.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Konferenční abstrakt
Obor 30000 3. Medical and Health Sciences
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Organizační jednotka Lékařská fakulta
ISSN 1211-7579
Klíčová slova česky mozková aktivita - rTMS
Klíčová slova anglicky Brain activity - rTMS
Změnil Změnila: prof. PhDr. Hana Přikrylová Kučerová, Ph.D., učo 23265. Změněno: 13. 1. 2011 11:54.
Anotace
Poster prezentuje originální data kombinace funkční magnetické rezonance (fMRI) a léčby negativních příznaků schizofrenie a kognitivního deficitu u pacientů se schizofrenií léčených pomocí repetitivní transkraniální magnetické stimulace (rTMS). Repetitivní transkraniální magnetická stimulace představuje nefarmakologickou možnost ovlivnění intenzity negativních příznaků schizofrenie. Z meta-analýz vyplývá, že effect size velikosti účinku rTMS je mírný až střední (d=0,43 až 0,68) dle charakteru zařazených studií do statistické analýzy. Lze shrnout, že vyšší pravděpodobnost účinnosti rTMS na negativní příznaky bude při použití 10 Hz stimulační frekvence po delší dobu stimulace v rozsahu alespoň tří, ideálně potom čtyř až šesti týdnů. Dosud jen minimum studií kombinovalo získaná behaviorální data s výsledky funkčního zobrazování. Provedené práce nenalezly souvislost mezi redukcí intenzity negativních příznaků a změnou neuronální aktivity mozku. vysvětlení je možné spatřovat v nízkém počtu zařazených pacientů či nedostatečnou senzitivitou použitých funkčních zobrazovacích metod mozku. Z tohoto důvodu byla použita fMRI k zachycení změny intenzity signálu BOLD v průběhu stimulační léčby a jejím vlivu k ústupu negativní symptomatologie či restituci funkcí pracovní paměti.
Anotace anglicky
The augmentation of antipsychotics with a high-frequency rTMS applied above the area of the left prefrontal cortex causes a significant reduction in the intensity of the negative symptoms of schizophrenia. The improvement of negative symptoms of schizophrenia and cognition performance during VFT in real rTMS course was not followed by the increase of corresponding activation.
Návaznosti
MSM0021622404, záměrNázev: Vnitřní organizace a neurobiologické mechanismy funkčních systémů CNS
Investor: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Vnitřní organizace a neurobiologické mechanismy funkčních systémů CNS
VytisknoutZobrazeno: 29. 9. 2023 16:47