KRAJČOVIČOVÁ, Lenka, Michal MIKL, Radek MAREČEK a Irena REKTOROVÁ. Analýza "default mode" sítě u zdravých dobrovolníků. Ceska a slovenska neurologie a neurochirurgie, 2010, roč. 73, č. 5. ISSN 1210-7859.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Analýza "default mode" sítě u zdravých dobrovolníků
Název anglicky "Default Mode" Network Analysis in Healthy Volunteers
Autoři KRAJČOVIČOVÁ, Lenka (703 Slovensko, domácí), Michal MIKL (203 Česká republika, domácí), Radek MAREČEK (203 Česká republika, domácí) a Irena REKTOROVÁ (203 Česká republika, garant, domácí).
Vydání Ceska a slovenska neurologie a neurochirurgie, 2010, 1210-7859.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 3. Medical and Health Sciences
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Impakt faktor Impact factor: 0.393
Kód RIV RIV/00216224:14110/10:00046923
Organizační jednotka Lékařská fakulta
UT WoS 000283640800006
Klíčová slova anglicky default mode network; functional magnetic resonance; cognitive task; deactivations; resting state
Změnil Změnila: prof. MUDr. Irena Rektorová, Ph.D., učo 26922. Změněno: 20. 1. 2011 16:13.
Anotace
Default mode síť (DMN) je organizovaná síť určitých oblastí mozku zapojených do aktivity pozorovatelné v klidovém stavu. Při cíleném provádění experimentální kognitivní úlohy v průběhu vyšetření funkční magnetickou rezonancí (fMR) se tyto oblasti projevují jako tzv. deaktivace. Hlavními oblastmi zapojenými do této sítě jsou ventromediální prefrontální kortex/přední cingulum, zadní cingulum/precuneus a gyrus angularis/lobulus parietalis inferior. Pro sledování DMN u naší skupiny 10 zdravých dobrovolníků jsme použili zobrazení deaktivace ve vztahu k paměťovému úkolu; korelační analýzu (tzv. seed funkční konektivitu) vycházející z oblasti zájmu přestavující cluster zadní cingulum/precuneus; zobrazení pomocí analýzy nezávislých komponent (independent component analysis, ICA). Zobrazení DMN pomocí seed funkční konektivity významně lépe korelovalo s výsledkem ICA analýzy než s obrazem prosté deaktivace. Dále jsme našli korelaci mezi MR signálem v clusteru zadní cingulum/precuneus a kognitivním výkonem.
Anotace anglicky
The default mode network (DMN) is an organized network of brain structures involved in brain activity that may be observed in the resting state. In the course of the performance of an experimental cognitive task during functional MRI examination (fMR), these regions manifest as "deactivations". The main areas involved in this network are the ventromedial prefrontal cortex/anterior cingulate cortex, posterior cingulate cortex/precuneus and angular gyrus/inferior parietal cortex. In a group of 10 healthy volunteers, to detect DMN we used deactivations related to a visual spatial memory task; seed functional connectivity from the specific region of interest (cluster posterior cingulate cortex/precuneus); and independent component analysis (ICA). The ICA approach revealed a higher correlation rate with the results from functional connectivity compared to deactivation mapping. We found correlation between MRI signal in the cluster posterior cingulate cortex/precuneus and cognitive performance.
Návaznosti
MSM0021622404, záměrNázev: Vnitřní organizace a neurobiologické mechanismy funkčních systémů CNS
Investor: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Výzkumné záměry
VytisknoutZobrazeno: 17. 10. 2019 23:02