MASAROVIČOVÁ, Elena, Katarína KRÁĽOVÁ a Marie KUMMEROVÁ. Principles of classification of medicinal plants as hyperaccumulators or excluders. Acta Physiologiae Plantarum. Cracow, Poland: Polish academy of sciences, 2010, roč. 32, č. 5, s. 823-829. ISSN 0137-5881. doi:10.1007/s11738-010-0474-1.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Principles of classification of medicinal plants as hyperaccumulators or excluders
Název česky Principy klasifikace léčivých rostlin na hyperakumulátory a exkludery
Autoři MASAROVIČOVÁ, Elena (703 Slovensko), Katarína KRÁĽOVÁ (703 Slovensko) a Marie KUMMEROVÁ (203 Česká republika, garant, domácí).
Vydání Acta Physiologiae Plantarum, Cracow, Poland, Polish academy of sciences, 2010, 0137-5881.
Další údaje
Originální jazyk angličtina
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 30105 Physiology
Stát vydavatele Polsko
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Impakt faktor Impact factor: 1.344
Kód RIV RIV/00216224:14310/10:00051806
Organizační jednotka Přírodovědecká fakulta
Doi http://dx.doi.org/10.1007/s11738-010-0474-1
UT WoS 000280909100001
Klíčová slova česky bioakumulační a translokační faktory;kadmium;Matricaria recutita;léčivé rostliny;fytoremediace;
Klíčová slova anglicky bioaccumulation and translocation factors;cadmium;Matricaria recutita;medicinal plants;phytoremediation;
Štítky AKb, rivok
Příznaky Mezinárodní význam, Recenzováno
Změnil Změnila: Ing. Andrea Mikešková, učo 137293. Změněno: 20. 4. 2012 09:59.
Anotace
Strategies of plants, known as metallophytes, in response to metal excess are explored. Specific features of medicinal plants related to metal exposition are discussed. Different parameters used for metallophyte classification are discussed. Bioaccumulation and translocation factors are characterized. Chamomile (Matricaria recutita L.), one of the most important medicinal plants, is presented as a case history. Based on actual knowledge of plant response to metal excess and published data related to chamomile, it has been concluded that this plant species is Cd hyper-accumulator. Thus, chamomile can manifest high potential for cleaning-up (phytoremediation) of the soils contaminated with cadmium. However, it should be stressed that cultivation of this medicinal plant under natural conditions for pharmaceutical use should be carefully supervised.
Anotace česky
Zkoumány byly strategie rostlin označovaných jako metalofyty ve vztahu k nadbytku kovů. Diskutovány jsou specifické vlastnosti léčivých rostlin vzhledem k expozici kovy a různé parametry pro klasifikaci metalofytů. Charakterizovány byly bioakumulační a translokační faktory. Heřmánek (Matricaria recutita L.), jedna z nejdůležitějších léčivých rostlin, je uváděn jako známý příklad. Podle současných znalostí o rostlinné odezvě na nadbytek kovů a dat publikovaných k heřmánku lze říct, že tato rostlina je hyperakumulátorem Cd. Heřmánek může prokázat vysoký potenciál pro čištění (fytoremediace) půd kontaminovaných kadmiem. Je však důrazně třeba přezkoumat kultivaci této léčivé rostliny v přírodních podmínkách pro farmaceutické účely.
VytisknoutZobrazeno: 24. 1. 2021 05:03