NĚMEC, Jiří. Trianonské trauma a revizionismus meziválečného Maďarska. Praha: CEP - Centrum pro ekonomii a politiku. s. 53-67. ISBN 978-80-86547-92-3. 2010.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Trianonské trauma a revizionismus meziválečného Maďarska
Název anglicky Trauma of Trianon and the Revisionism of interwar Hungary
Autoři NĚMEC, Jiří.
Vydání Praha, od s. 53-67, 15 s. 2010.
Nakladatel CEP - Centrum pro ekonomii a politiku
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Stať ve sborníku
Obor 60101 History
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Organizační jednotka Filozofická fakulta
ISBN 978-80-86547-92-3
ISSN 1213-3299
Klíčová slova česky Trianonská smlouva, meziválečný revisionismus, historická argumentace
Klíčová slova anglicky Treaty of Trianon, interwar revisionism, historical argumentation
Změnil Změnila: Mgr. Hana Ambrožová, učo 1759. Změněno: 18. 11. 2016 10:02.
Anotace
Studie se věnuje maďarské historické argumentaci použité v rámci maďarského meziválečného revisionismu proti podmínkám a výsledkům trianonské dohody.
Anotace anglicky
A study deals with Hungarian historical argumentation used at interwar revisionism agains the conditions of the Treaty of Trianon.
VytisknoutZobrazeno: 23. 4. 2024 06:46