PELÁNEK, Radek. Modelování a simulace komplexních systémů. Jak lépe porozumět světu (Modeling and simulation of complex systems). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2011. 236 pp. mimo edice. ISBN 978-80-210-5318-2.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Modelování a simulace komplexních systémů. Jak lépe porozumět světu
Name in Czech Modelování a simulace komplexních systémů. Jak lépe porozumět světu
Name (in English) Modeling and simulation of complex systems
Authors PELÁNEK, Radek.
Edition 1. vyd. Brno, 236 pp. mimo edice, 2011.
Publisher Masarykova univerzita
Other information
Original language Czech
Type of outcome book on a specialized topic
Field of Study 10201 Computer sciences, information science, bioinformatics
Country of publisher Czechia
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Organization unit Faculty of Informatics
ISBN 978-80-210-5318-2
Keywords (in Czech) modelování; komplexní systémy; simulace; modelování pomocí agentů; systémová dynamika; zpětná vazba; buněčné automaty; komplexní sítě
Keywords in English modeling; complex systems; simulation; agent-based modeling; feedback; cellular automata; complex networks
Tags Munipress, munipress-propagace
Changed by Changed by: doc. Mgr. Radek Pelánek, Ph.D., učo 4297. Changed: 11/4/2012 16:46.
Abstract
Jak to, že dokážeme poslat sondu na Mars, ale nerozumíme pořádně, jak funguje náš vlastní mozek? Proč je obtížné předpovídat počasí nebo změny klimatu? Umíme zastavit šíření epidemie? A kdo vlastně řídí obrovské hejno ptáků letících na jih? Pod pojmem komplexní systémy se skrývají známá a závažná témata jako změny klimatu či šíření AIDS a zrovna tak běžné jevy jako dopravní zácpa nebo pohyb ovcí ve stádě. Pomocí modelování můžeme tyto systémy lépe pochopit, odhalit jejich zákonitosti a dokonce úspěšně předpovídat chování tam, kde jsme původně viděli jen chaos. Modelování komplexních systémů je nejenom věda, ale do značné míry i umění. Dobrý model dokáže změnit pohled na svět a odhalit, že i jednoduchá pravidla mohou vést ke složitému chování a náhoda může být základem řádu. Kniha je určena studentům středních i vysokych škol, učitelům a vyzkumníkům z oblasti informatiky, přírodních i sociálních věd; zájemcům o nahlédnutí do současných vědeckých metod, které se pohybují na hranici mezi tradičními obory.
Abstract (in English)
Why are we able to a rover to Mars, but we do not understand our own brains? Why is it difficult to predict weather or climate change? How can we stop the spread of an epidemic? And who controls a huge flock of birds flying south? The term complex systems denotes serious issues such as climate change or the spread of AIDS, as well as common phenomena such as traffic congestion or movement of sheep in the herd. Using modeling we can better understand these systems, uncover their patterns and even successfully predict their behavior. Modeling complex systems is not just science, but to a large extent also art. A good model can change our view of the world and show that even simple rules can lead to complex behavior and that chance can be the basis of order. The book is intended for students, teachers and researchers in fields of informatics, natural and social sciences, and to those who interested in current scientific methods that lie at the boundary between traditional disciplines.
Links
1M0545, research and development projectName: Institut Teoretické Informatiky
Investor: Ministry of Education, Youth and Sports of the CR, Research Centres (National Research Programme)
PrintDisplayed: 7/8/2020 20:54