ADAM, Zdeněk, Marta KREJČÍ, Jiří VORLÍČEK, Zuzana ADAMOVÁ, Jaroslav BAČOVSKÝ, Viera BAJČIOVÁ, Otakar BEDNAŘÍK, Jan BLATNÝ, Tomáš BÜCHLER, Igor CRHA, Aleš ČERMÁK, Hana DOLEŽELOVÁ, Ladislav DUŠEK, Karel DVOŘÁK, Pavel FABIAN, Vuk FAIT, Antonín FASSMANN, Jindřich FIALA, Lukáš FIALA, Jindřich FÍNEK, Lenka FORETOVÁ, Radim GROSMAN, Jana HALÁMKOVÁ, Miroslav HEŘMAN, Martin HUSER, Ludmila HYNKOVÁ, Richard CHALOUPKA, Libuše KALVODOVÁ, Igor KISS, Iva KOCMANOVÁ, Martin KOMENDA, Jana KOPTÍKOVÁ, Zdeněk KOŘÍSTEK, Renata KOUKALOVÁ, Zdeněk KRÁL, Eva LÉTALOVÁ, Milan MACHÁLKA, Josef MALIŠ, Miloslava MATÝŠKOVÁ, Jiří MAYER, Vojtěch MORNSTEIN, Mojmír MOULIS, Jan MUŽÍK, Miroslav MYSLIVEČEK, Milan NAVRÁTIL, Tomáš NEBESKÝ, Miroslav NEČAS, Rudolf NENUTIL, Jiří NEUBAUER, Martin ONDRÁK, Zdeněk PAVELKA, Miroslav PENKA, Vojtěch PEŘINA, Katarína PETRÁKOVÁ, Petr POKORNÝ, Luděk POUR, Jiří PRÁŠEK, Zdeněk RÁČIL, Martin REPKO, Zdeněk ŘEHÁK, Jiří SCHOVANEC, Ondřej SLÁMA, Petr SMÍŠEK, Jan STARÝ, Petr SZTURZ, Marek SVOBODA, Vlastimil ŠČUDLA, Roman ŠEFR, Pavel ŠEVČÍK, Pavel ŠLAMPA, Lenka ŠMARDOVÁ, Jiří ŠNAJDAUF, Jaroslav ŠTĚRBA, Michal TICHÝ, Jiří TOMÁŠEK, Miroslav TOMIŠKA, Marcela TOMÍŠKOVÁ, Vít UNZEITIG, Jiří VANÍČEK, Vladimír VAŠKŮ, Rostislav VYZULA, Barbora WEINBERGEROVÁ, Marie ZÍTKOVÁ a Karel ZITTERBART. Obecná onkologie. První vydání. Praha: Galén, 2011. 394 s. ISBN 978-80-7262-715-8.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Obecná onkologie
Název anglicky General oncology
Autoři ADAM, Zdeněk (203 Česká republika, garant, domácí), Marta KREJČÍ (203 Česká republika, domácí), Jiří VORLÍČEK (203 Česká republika, domácí), Zuzana ADAMOVÁ (203 Česká republika), Jaroslav BAČOVSKÝ (203 Česká republika), Viera BAJČIOVÁ (703 Slovensko, domácí), Otakar BEDNAŘÍK (203 Česká republika, domácí), Jan BLATNÝ (203 Česká republika, domácí), Tomáš BÜCHLER (203 Česká republika), Igor CRHA (203 Česká republika, domácí), Aleš ČERMÁK (203 Česká republika, domácí), Hana DOLEŽELOVÁ (203 Česká republika, domácí), Ladislav DUŠEK (203 Česká republika, domácí), Karel DVOŘÁK (203 Česká republika, domácí), Pavel FABIAN (203 Česká republika), Vuk FAIT (203 Česká republika, domácí), Antonín FASSMANN (203 Česká republika, domácí), Jindřich FIALA (203 Česká republika, domácí), Lukáš FIALA (203 Česká republika), Jindřich FÍNEK (203 Česká republika), Lenka FORETOVÁ (203 Česká republika, domácí), Radim GROSMAN (203 Česká republika, domácí), Jana HALÁMKOVÁ (203 Česká republika, domácí), Miroslav HEŘMAN (203 Česká republika), Martin HUSER (203 Česká republika, domácí), Ludmila HYNKOVÁ (203 Česká republika, domácí), Richard CHALOUPKA (203 Česká republika, domácí), Libuše KALVODOVÁ (203 Česká republika, domácí), Igor KISS (203 Česká republika, domácí), Iva KOCMANOVÁ (203 Česká republika, domácí), Martin KOMENDA (203 Česká republika, domácí), Jana KOPTÍKOVÁ (203 Česká republika, domácí), Zdeněk KOŘÍSTEK (203 Česká republika, domácí), Renata KOUKALOVÁ (203 Česká republika), Zdeněk KRÁL (203 Česká republika, domácí), Eva LÉTALOVÁ (203 Česká republika, domácí), Milan MACHÁLKA (203 Česká republika, domácí), Josef MALIŠ (203 Česká republika), Miloslava MATÝŠKOVÁ (203 Česká republika, domácí), Jiří MAYER (203 Česká republika, domácí), Vojtěch MORNSTEIN (203 Česká republika, domácí), Mojmír MOULIS (203 Česká republika, domácí), Jan MUŽÍK (203 Česká republika, domácí), Miroslav MYSLIVEČEK (203 Česká republika), Milan NAVRÁTIL (203 Česká republika), Tomáš NEBESKÝ (203 Česká republika), Miroslav NEČAS (203 Česká republika, domácí), Rudolf NENUTIL (203 Česká republika, domácí), Jiří NEUBAUER (203 Česká republika, domácí), Martin ONDRÁK (203 Česká republika), Zdeněk PAVELKA (203 Česká republika, domácí), Miroslav PENKA (203 Česká republika, domácí), Vojtěch PEŘINA (203 Česká republika, domácí), Katarína PETRÁKOVÁ (203 Česká republika, domácí), Petr POKORNÝ (203 Česká republika), Luděk POUR (203 Česká republika, domácí), Jiří PRÁŠEK (203 Česká republika, domácí), Zdeněk RÁČIL (203 Česká republika, domácí), Martin REPKO (203 Česká republika, domácí), Zdeněk ŘEHÁK (203 Česká republika), Jiří SCHOVANEC (203 Česká republika), Ondřej SLÁMA (203 Česká republika, domácí), Petr SMÍŠEK (203 Česká republika), Jan STARÝ (203 Česká republika), Petr SZTURZ (203 Česká republika, domácí), Marek SVOBODA (203 Česká republika, domácí), Vlastimil ŠČUDLA (203 Česká republika), Roman ŠEFR (203 Česká republika), Pavel ŠEVČÍK (203 Česká republika, domácí), Pavel ŠLAMPA (203 Česká republika, domácí), Lenka ŠMARDOVÁ (203 Česká republika, domácí), Jiří ŠNAJDAUF (203 Česká republika), Jaroslav ŠTĚRBA (203 Česká republika, domácí), Michal TICHÝ (203 Česká republika), Jiří TOMÁŠEK (203 Česká republika, domácí), Miroslav TOMIŠKA (203 Česká republika, domácí), Marcela TOMÍŠKOVÁ (203 Česká republika, domácí), Vít UNZEITIG (203 Česká republika, domácí), Jiří VANÍČEK (203 Česká republika, domácí), Vladimír VAŠKŮ (203 Česká republika, domácí), Rostislav VYZULA (203 Česká republika, domácí), Barbora WEINBERGEROVÁ (203 Česká republika), Marie ZÍTKOVÁ (203 Česká republika) a Karel ZITTERBART (203 Česká republika, domácí).
Vydání První vydání. Praha, 394 s. 2011.
Nakladatel Galén
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Odborná kniha
Obor 30200 3.2 Clinical medicine
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání tištěná verze "print"
WWW URL
Kód RIV RIV/00216224:14110/11:00049711
Organizační jednotka Lékařská fakulta
ISBN 978-80-7262-715-8
Klíčová slova česky onkologie; onkopatologie; diagnostika; léčba;
Klíčová slova anglicky oncology; oncopathology; treatment
Změnil Změnil: MUDr. Vojtěch Peřina, Ph.D., učo 21084. Změněno: 12. 7. 2014 20:00.
Anotace
Kniha obsahuje obecně zaměřené kapitoly o etiologických faktorech a možnostech prevence maligních onemocnění. Je psána tak, aby v ní každý lékař, který se ve své praxi setkává s pacienty s onkologickým onemocněním, mohl najít užitečné informace pro svoji každodenní práci. Podrobně zpracovaná kapitola o systémových a paraneoplastických projevech nádorových nemocí by měla přispět k časnému rozpoznání zhoubného nádoru. Další kapitoly se zabývají jednotlivými léčebnými alternativami. Následují kapitoly, jejichž cílem je předložit čtenáři informace, jak zvládat komplikace, které s sebou tyto nemoci přinášejí - například chronickou bolest, infekce, nádorem způsobené výpotky, metabolické komplikace a problémy s výživou i s fertilitou, ale také psychické problémy. Součástí knihy je CD.
Anotace anglicky
The book contains generic chapters on etiological factors and possible prevention of malignant disease:the systemic and paraneoplastic manifestations of malignant disease, treatment options, complications - such as chronic pain, infection, tumors caused by effusion, metabolic complications and nutritional problems with fertility, but also psychological problems.
Návaznosti
GAP304/10/1395, projekt VaVNázev: Analýza klonálních progenitorů plazmatických buněk u monoklonálních gamapatií
Investor: Grantová agentura ČR, Standardní projekty
LC06027, projekt VaVNázev: Univerzitní výzkumné centrum - Česká myelomová skupina (Akronym: LC MGUS)
Investor: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Centra základního výzkumu
MSM0021622434, záměrNázev: Od klasických prognostických markerů ke klinicky aplikovatelným farmakogenomickým a farmakoproteomickým projektům u mnohočetného myelomu a monoklonálních gamapatií
Investor: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Výzkumné záměry
MUNI/A/1012/2009, interní kód MUNázev: Optimalizace diagnostiky a terapie maligních chorob a komplikací, které tyto maligní nemoci provázejí, s využitím nových molekulárně biologických metod.
Investor: Masarykova univerzita, Grantová agentura MU, Kategorie A - Specifický výzkum - Studentské výzkumné projekty
NS10207, projekt VaVNázev: Úloha abnormalit chromozómu 1 a kaskády NF-kappaB v patogenezi mnohočetného myelomu
Investor: Ministerstvo zdravotnictví ČR, Resortní program výzkumu a vývoje - MZ II na léta 2008-2011
NS10406, projekt VaVNázev: Vytvoření prognostického panelu u pacientů s monoklonální gamapatií nejasného významu s cílem zabránění transformace v maligní onemocnění.
Investor: Ministerstvo zdravotnictví ČR, Resortní program výzkumu a vývoje - MZ II na léta 2008-2011
VytisknoutZobrazeno: 22. 1. 2020 21:00