VEČEŘA, Miloš, Jana DOSTÁLOVÁ, Jaromír HARVÁNEK and Drahomíra HOUBOVÁ. Základy teorie práva : multimediální učební text. / Miloš Večeřa ... [et al.]. 3. dotisk 2. nezměn. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2010. 106 pp. Edice multimediálních pomůcek PrF MU ; č. 65. ISBN 978-80-210-4683-2.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Základy teorie práva : multimediální učební text
Authors VEČEŘA, Miloš, Jana DOSTÁLOVÁ, Jaromír HARVÁNEK and Drahomíra HOUBOVÁ.
/ Miloš Večeřa ... [et al.].
Edition 3. dotisk 2. nezměn. vyd. Brno, 106 pp. Edice multimediálních pomůcek PrF MU ; č. 65, 2010.
Publisher Masarykova univerzita
Other information
Type of outcome Book on a specialized topic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Organization unit Faculty of Law
ISBN 978-80-210-4683-2
Tags Munipress
Changed by Changed by: Mgr. Radka Vyskočilová, učo 2368. Changed: 28/2/2011 14:54.
Abstract
Publikace svým zaměřením a rozsahem představuje nutně jen základní problematiku teorie práva. Jde především o seznámení se základními právními pojmy, systémem práva a jeho jednotlivými částmi, právní kulturou spojenou s konceptem právního státu, základními prameny práva, formami realizace práva aplikací práva a právním jednáním v právních vztazích, postupy interpretace práva, ale i s otázkami tvorby práva a právních záruk k prosazení zákonnosti a ústavnosti.
Abstract (in Czech)
Publikace svým zaměřením a rozsahem představuje nutně jen základní problematiku teorie práva. Jde především o seznámení se základními právními pojmy, systémem práva a jeho jednotlivými částmi, právní kulturou spojenou s konceptem právního státu, základními prameny práva, formami realizace práva aplikací práva a právním jednáním v právních vztazích, postupy interpretace práva, ale i s otázkami tvorby práva a právních záruk k prosazení zákonnosti a ústavnosti.
Abstract (in English)
Publication of their focus and scope is not necessarily just the basic problems of theory of law. This is mainly an introduction to basic legal concepts, system of law and its various parts, the legal culture associated with the concept of rule of law, the fundamental sources of law, forms of realization of the right application of laws and legal acts in legal matters, procedures, interpretation of law but also questions of law making and legal guarantees to promote the legitimacy and constitutionality.
PrintDisplayed: 21/10/2021 13:33