Informační systém Masarykovy univerzity 

Svévole, moralita a právní argumentace

česky | in English

HANUŠ, Libor. Svévole, moralita a právní argumentace. Právní rozhledy : časopis pro všechna právní odvětví, Praha: C.H.Beck, 2010, roč. 2010, č. 4, s. 130-134. ISSN 1210-6410.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Svévole, moralita a právní argumentace
Název česky Svévole, moralita a právní argumentace
Autoři HANUŠ, Libor.
Vydání Právní rozhledy : časopis pro všechna právní odvětví, Praha, C.H.Beck, 2010, 1210-6410.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 5.5 Law
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Organizační jednotka Právnická fakulta
Klíčová slova česky hodnoty demokratického právního státu; idea práva; účely práva; morální argumentace; svévole
Klíčová slova anglicky values of democratic rule of law state; concept of law; purpose of law; moral argumentation; arbitrariness
Změnil Změnil: JUDr. Libor Hanuš, Ph.D., učo 17135. Změněno: 16. 2. 2012 11:02.
Anotace
Úvaha se pokouší odpovědět na otázku, zda a do jaké míry je legitimně v právním státě přípustná, nezbytná a žádoucí morální argumentace v právu. Dle autora je výkon právnické profese spjatý s povinností morální argumentace ve všech situacích, kde to povaha myslitelného argumentačního pole připouští. Tyto situace se pokouší blíže vymezit, jakož následně z pohledu vyloučení svévole (principů právního státu) i přijatelná racionální kritéria odůvodnění morálního úsudku. Vychází z toho, že pokud se moralitě v právu odepírá její význam, popírá (ničí) se tím idea práva samotná. Relevantní body svého přístupu k řešení dané otázky rovněž podkládá ústavně zakotvenými hodnotami a principy (čl. 1 odst. 1 Ústavy ČR, čl. 1 Listiny základních práv a svobod).
Anotace anglicky
This consideration tries to answer the question if and to what extent is the moral argumentation legitimately admissible, necessary and desirable in the rule of law state. According to the author, the execution of legal profession is connected with the obligation to use moral argumentation in all situations in which the nature of thinkable field of argumentation allows it. He tries both to determine these situations in details and to stipulate acceptable rational criteria for the moral judgment reasoning form the point of view of elimination of arbitrariness (rule of law principles). He comes out from the fact that if the morality in the law is deprived of its significance, the idea of law itself is denied. The author also supports the relevant points of his attitude to the resolution of given answer by reference to the constitutionally enshrined values and principles (Art. 1 par. 1 of the CR Constitution, Art. 1 of the Charter of Human Rights and Basic Freedoms).
VytisknoutZobrazeno: 13. 12. 2018 01:16

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 13. 12. 2018 01:16, 50. (sudý) týden

Kontakty: istech(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz, studijní odd., správci práv, is-technici, e-technici, IT podpora | Použití cookies | Více o Informačním systému