ŠELEŠOVSKÝ, Jan. Hospodaření krajské samosprávy. První. Brno: Masarykova univerzita, 2010. 204 s. ISBN 978-80-210-5423-3.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Hospodaření krajské samosprávy
Název česky Hospodaření krajské samosprávy
Název anglicky Economic Management of the Region
Autoři ŠELEŠOVSKÝ, Jan (203 Česká republika, garant, domácí).
Vydání První. Brno, 204 s. 2010.
Nakladatel Masarykova univerzita
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Odborná kniha
Obor 50600 5.6 Political science
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Kód RIV RIV/00216224:14560/10:00049295
Organizační jednotka Ekonomicko-správní fakulta
ISBN 978-80-210-5423-3
Klíčová slova česky víceleté rozpočtování programové financování výkonově orientované rozpočtování
Klíčová slova anglicky multi-anual budget procedure programme financing perfomance oriented budget
Štítky Munipress
Změnil Změnila: Mgr. Martina Dvořáková, učo 180818. Změněno: 24. 5. 2011 09:35.
Anotace
Cílem projektu bylo na základě analýzy legislativy a praxe tvorby rozpočtu územně samosprávnými celky definovat místo a funkci programově sestavovaného rozpočtu se stanovenými výkonovými ukazateli, především ve vazbě na schválené strategické dokumenty. Současně vymezit a zhodnotit přínosy využití rozpočtového výhledu při finančním řízení krajů a podmínek jeho implementace, které dosažení těchto přínosů podmiňují. Systémově tak propojit programové pojetí s výkonově orientovaným rozpočtováním, víceletým rozpočtováním a řízením fiskálních rizik.
Anotace anglicky
The objective of the project was to define – on the basis of the analysis of both legislation and the established practice of budgetary process by local government units – the place and function of programme budgeting with defined performance indicators, especially in relation to approved strategic documents. At the same time, the project aimed to determine and evaluate the assets of using a budget outlook in financial management of regions and the conditions of its implementation that are conditional on achieving the particular assets. Finally, the aim was to connect the programme approach with performance-oriented budgeting, multi-year budgeting and fiscal risk management.
Návaznosti
GA402/08/1158, projekt VaVNázev: Implementace nových nástrojů řízení veřejných výdajů na regionální úrovni v ČR
Investor: Grantová agentura ČR, Standardní projekty
VytisknoutZobrazeno: 26. 2. 2021 03:25