CS

K účinkům uzavření narovnání na trvání ručitelského závazku

DĚDIČ, Jan and Jan LASÁK. K účinkům uzavření narovnání na trvání ručitelského závazku (The effects of the closing composition on the duration of a engagament stand). Obchodněprávní revue, Praha: C.H. Beck, 2011, vol. 3, No 1, p. 26 - 29. ISSN 1803-6554.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name K účinkům uzavření narovnání na trvání ručitelského závazku
Name (in English) The effects of the closing composition on the duration of a engagament stand
Authors DĚDIČ, Jan (203 Czech Republic, guarantor) and Jan LASÁK (203 Czech Republic, belonging to the institution).
Edition Obchodněprávní revue, Praha, C.H. Beck, 2011, 1803-6554.
Other information
Original language Czech
Type of outcome article in a journal
Field of Study 5.5 Law
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
RIV identification code RIV/00216224:14220/11:00067267
Organization unit Faculty of Law
Keywords (in Czech) ručitelé; závazky
Keywords in English guarantor; engagement
Tags rivok
Changed by Changed by: Mgr. Petra Georgala, učo 32967. Changed: 10/4/2014 11:47.
Abstract
Příspěvek se zabývá zaniknutím původního závazku a vytvořením nového závazku.
Abstract (in English)
The paper deals with the original commitment forfeited and the new commitment.
PrintDisplayed: 27/3/2019 00:33

Other applications