VOJTOVÁ, Věra. Inkluzivní vzdělávání žáků v riziku a s poruchami chování jako perspektiva kvality života v dospělosti (Inclusive Education with the Focus on At-risk Pupils and Pupils with Behaviour Disorder and the Quality of Life.). Brno: Press Muni, 2010. 330 pp. pedagogická. ISBN 978-80-210-5159-1.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Inkluzivní vzdělávání žáků v riziku a s poruchami chování jako perspektiva kvality života v dospělosti
Name (in English) Inclusive Education with the Focus on At-risk Pupils and Pupils with Behaviour Disorder and the Quality of Life.
Authors VOJTOVÁ, Věra.
Edition Brno, 330 pp. pedagogická, 2010.
Publisher Press Muni
Other information
Original language Czech
Type of outcome Book on a specialized topic
Field of Study 50300 5.3 Education
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Organization unit Faculty of Education
ISBN 978-80-210-5159-1
Keywords in English behaviour disorder; At-risk children/pupils; exclusion; special education; education; inclusive education; educational needs; quality of school life; resilience; quality of life; research.
Changed by Changed by: doc. PhDr. Věra Vojtová, Ph.D., učo 17410. Changed: 4. 4. 2011 11:47.
Abstract
Monografie se zabývá inkluzivními přístupy k edukaci dětí/žáků v riziku poruch chování a s poruchami chování v mezinárodním i národním měřítku. Autorka interpretuje koncept inkluzivního vzdělávání ve vztahu ke kvalitě života školy a k podpoře resilienčních procesů při vzdělávání žáků v riziku poruch chování v hlavním proudu vzdělávání. V publikaci jsou prezentovány výsledky výzkumu, mezi nimiž je nástroj pro vyhledávání žáků v riziku poruch chování ve školním prostředí nejvýznamnější.
Abstract (in English)
Inclusive attitudes toward education of At-risk children and children with behaviour disorders are introduced in this monografie. There are also intoruduced the outcomes of research based on childrens own perspectives. The pedagogical tool for early screening At-risk children in mainstream school is the most important out of them.
Links
MSM0021622443, plan (intention)Name: Speciální potřeby žáků v kontextu Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání
Investor: Ministry of Education, Youth and Sports of the CR, Research Intents
PrintDisplayed: 25. 1. 2022 02:53