NERUDA, Petr. Střední paleolit v moravských jeskyních. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2011. 247 s. Dissertationes Archaeologicae Brun/Prag 8. ISBN 978-80-210-5444-8.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Střední paleolit v moravských jeskyních
Název česky Střední paleolit v moravských jeskyních
Název anglicky Middle Palaeolithic in Moravian Caves
Autoři NERUDA, Petr.
Vydání 1. vyd. Brno, 247 s. Dissertationes Archaeologicae Brun/Prag 8, 2011.
Nakladatel Masarykova univerzita
Další údaje
Typ výsledku Odborná kniha
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Organizační jednotka Fakulta sociálních studií
ISBN 978-80-210-5444-8
Štítky Munipress
Změnil Změnila: Mgr. Martina Dvořáková, učo 180818. Změněno: 9. 5. 2011 11:25.
Anotace
Publikace shrnuje naše poznatky o využití moravských jeskyní v období středního paleolitu (250 000–40 000 let BP). Vedle kritické revize pramenů přináší i nové techno-typologické analýzy kamenných industrií z hlavních nalezišť – jeskyně Kůlny, Švédova stolu, Šipky a Čertovy díry. Poznatky o způsobech výroby kamenné industrie jsou doplněny revizí kulturní klasifikace nalezených souborů, determinací použitých kamenných surovin a rekonstrukcí jejich distribuce. Tyto údaje tvoří základ pro syntézu, která je zaměřená na chování neandertálců. V časovém a prostorovém kontextu je rekonstruováno ekonomické chování, vytváření sídelních a sídlištních struktur, vývoj technologie kamenných artefaktu a v neposlední řadě se autor zabývá i neutilitárními praktikami neandertálců se zvláštním zřetelem na případnou uměleckou tvorbu.
Anotace česky
Publikace shrnuje naše poznatky o využití moravských jeskyní v období středního paleolitu (250 000–40 000 let BP). Vedle kritické revize pramenů přináší i nové techno-typologické analýzy kamenných industrií z hlavních nalezišť – jeskyně Kůlny, Švédova stolu, Šipky a Čertovy díry. Poznatky o způsobech výroby kamenné industrie jsou doplněny revizí kulturní klasifikace nalezených souborů, determinací použitých kamenných surovin a rekonstrukcí jejich distribuce. Tyto údaje tvoří základ pro syntézu, která je zaměřená na chování neandertálců. V časovém a prostorovém kontextu je rekonstruováno ekonomické chování, vytváření sídelních a sídlištních struktur, vývoj technologie kamenných artefaktu a v neposlední řadě se autor zabývá i neutilitárními praktikami neandertálců se zvláštním zřetelem na případnou uměleckou tvorbu.
Anotace anglicky
This publication sums up the current state of information on the use of Moravian caves in the Middle Palaeolithic (250,000–40,000 years ago). As well as a critical revision of sources it features new techno-typological analyses of the stone industry from its primary sites: the Kůlna, Švédův stůl, Šipka and Čertova díra caves. Information about the products of stone-working is supplemented with a revision of the cultural classification of the excavated series, determination of the stone material used and a reconstruction of its distribution. These data provide a base for a synthesis centring on the behaviour of Neanderthal people. The economic interactions of Neanderthal society are analysed within the context of time and space, as well as their creation of site and settlement structures and the development of the techniques involved in stone artefacts. The author also devotes attention to non-utilitarian practices on the part of Neanderthal people, with special regard to possible art.
VytisknoutZobrazeno: 13. 8. 2020 03:20