BALÍK, Stanislav. Politický systém českých zemí 1848-1989. 3. vyd. Brno: Masarykova univerzita Brno, Mezinárodní politologický ústav, 2011. 178 s. ISBN 9788021054387.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Politický systém českých zemí 1848-1989
Autoři BALÍK, Stanislav.
Vydání 3. vyd. Brno, 178 s. 2011.
Nakladatel Masarykova univerzita Brno, Mezinárodní politologický ústav
Další údaje
Originální jazyk němčina
Typ výsledku Odborná kniha
Obor 60200 6.2 Languages and Literature
Stát vydavatele Česko
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Organizační jednotka Fakulta sociálních studií
ISBN 9788021054387
Štítky Munipress
Změnil Záznam byl importován z knihovního systému. Změněno: 2. 3. 2020 05:11.
Anotace
Předkládaná kniha si klade za cíl zaplnit mezeru v české společenskovědné produkci, která spočívá v absenci textu věnovaného vývoji politického systému v českých zemích od počátečních konstitučních experimentů v letech 1848–1849 až do pádu reálně socialistického režimu v roce 1989. Ambicí autorů nebylo dublovat existující historiografickou produkci, ale podívat se na vývoj moderní české politiky z politologického úhlu pohledu tak, aby mohli provést klasifikaci jeho jednotlivých vývojových fází. Primárním motivem pro vznik tohoto svazku byla potřeba nabídnout studentům politologie a ostatních sociálních věd přehledný text o jednotlivých modelech politického uspořádání českých zemí v minulých více jak sto padesáti letech. V odborné rovině vyplynul impuls ke vzniku tohoto textu z potřeby disponovat zpracováním, které k dané látce přistupuje nikoli historiografickou metodou, ale spíše cestou aplikace sociálně-vědní terminologie a politologických typologií. Tomuto zadání odpovídá i charakter jednotlivých kapitol. Ty nejsou strukturovány dějepisně, jako časově uspořádaný datový výčet, nýbrž jako problémový popis politického systému v určitém časovém úseku. Kniha je primárně určena studentům politologie a ostatních společenských věd, může však být užitečná i pro studenty historie a pro širší zainteresovanou akademickou i laickou veřejnost, která se zajímá o vývoj českého politického systému a české politiky obecně Autory této knihy jsou odborníci z kateder politologie a mezinárodních vztahů a evropských studií Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity, kteří kromě politologie vystudovali i historii a přednášeli či přednášejí v kursech zaměřených na politický systém České republiky.
VytisknoutZobrazeno: 6. 8. 2020 01:09