SUCHÁNEK, Petr. Podnikohospodářská analýza (The analyse of business economy). 2. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2010. 136 pp. ISBN 978-80-210-5412-7.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Podnikohospodářská analýza
Name in Czech Podnikohospodářská analýza
Name (in English) The analyse of business economy
Authors SUCHÁNEK, Petr (203 Czechia, guarantor, belonging to the institution).
Edition 2. vyd. Brno, 136 pp. 2010.
Publisher Masarykova univerzita
Other information
Original language Czech
Type of outcome book on a specialized topic
Field of Study 50600 5.6 Political science
Country of publisher Czechia
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form printed version "print"
RIV identification code RIV/00216224:14560/10:00047918
Organization unit Faculty of Economics and Administration
ISBN 978-80-210-5412-7
Keywords (in Czech) analýza; podnikové hospodářství; neoklasický model firmy; efektivnost; náklady; příjmy
Keywords in English analyse; bussiness economy; neo-classic model of the firm; efficiency; costs; revenues
Tags Munipress
Changed by Changed by: doc. Ing. Bc. Petr Suchánek, Ph.D., učo 1544. Changed: 8/7/2013 14:17.
Abstract
Publikace je zaměřena na teorii firmy, kterou pojímá odlišně od standardních ekonomických učebnic. Přesto vychází ze standardního neoklasického modelu firmy, který dále rozpracovává pro potřeby podnikového hospodářství. Autor tedy v této publikaci rozvádí předpoklady a závěry neoklasického modelu do podoby bližší podnikovému hospodářství.
Abstract (in English)
The topic of publication is a theory of the firm, but it is conceived different from standard publications of economics. It is going out from standard neoclassic model of the firm, but it is developed for want of business economy.
PrintDisplayed: 3/8/2020 23:31