TUŠKOVÁ, Jana Marie. Variantnost ve flexi apelativních feminin. In Kapitoly z české gramatiky. 1. vyd. Praha: Academia, 2011. s. 416-447, 32 s. Kapitoly z české gramatiky, č. 10688. ISBN 978-80-200-1845-8.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Variantnost ve flexi apelativních feminin
Název anglicky Variability in declension of feminine appellative nouns
Autoři TUŠKOVÁ, Jana Marie (203 Česko, garant, domácí).
Vydání 1. vyd. Praha, Kapitoly z české gramatiky, od s. 416-447, 32 s. Kapitoly z české gramatiky, č. 10688, 2011.
Nakladatel Academia
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Kapitola resp. kapitoly v odborné knize
Obor 60200 6.2 Languages and Literature
Stát vydavatele Česko
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Kód RIV RIV/00216224:14410/11:00052434
Organizační jednotka Pedagogická fakulta
ISBN 978-80-200-1845-8
Klíčová slova česky Český jazyk – česká gramatika – apelativní feminina – typy skloňování – dubletní tvary – variantní tvary
Klíčová slova anglicky Czech language – Czech grammar – female appelative – types of declension – doublets – variant form
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnila: PhDr. Ivana Kolářová, CSc., učo 44114. Změněno: 21. 3. 2012 18:59.
Anotace
Kapitola zpracovává problematiku variant a dublet v deklinaci apelativních feminin vzorů kost a píseň. Popisuje faktory ovlivňující současný stav, stanovuje jevy centrální a periferní, naznačuje vývojové tendence. Výsledky pocházejí z několikaletého výzkumu rozsáhlého materiálu korpusu SYN2000.
Anotace anglicky
The chapter deals with the variants and doublets of declension of female appelatives of the kost paradigma and píseň paradigm. The author explanes determinants that exert influence up the situation in contemporary Czech, she delimitates centre and circumference of the system of Czech declension paradigms and predicts purposes of next development. Results follow from several-year research of SYN2000 corpus material.
VytisknoutZobrazeno: 5. 7. 2020 23:21