ZOUNEK, Jiří. E-learning – tradice, současnost a budoucnost. In SOJKA, Petr a Martin KVIZDA. SCO 2011, Sharable Content Objects, 7. ročník konference o elektronické podpoře výuky. Brno: Masarykova univerzita, 2011. s. 13-27, 15 s. ISBN 978-80-210-5528-5.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název E-learning – tradice, současnost a budoucnost
Název anglicky E-learning - tradition, present and the future
Autoři ZOUNEK, Jiří (203 Česká republika, garant, domácí).
Vydání Brno, SCO 2011, Sharable Content Objects, 7. ročník konference o elektronické podpoře výuky, od s. 13-27, 15 s. 2011.
Nakladatel Masarykova univerzita
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Stať ve sborníku
Obor 50300 5.3 Education
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
WWW URL
Kód RIV RIV/00216224:14210/11:00049844
Organizační jednotka Filozofická fakulta
ISBN 978-80-210-5528-5
Klíčová slova česky e-learning; ICT; student; učitel; vysoká škola; výzkum
Klíčová slova anglicky e-learning; ICT; student; teacher; higher education; research
Štítky rivok
Příznaky Mezinárodní význam, Recenzováno
Změnil Změnila: Mgr. Petra Georgala, učo 32967. Změněno: 28. 3. 2012 10:51.
Anotace
E-learning je často vnímán jako současné téma s velkým potenciálem do budoucna. Nahlížíme-li však toto téma pedagogickým úhlem pohledu, pak nelze jednoduše přehlédnout minulost a tradici ve vzdělávání, která může být zdrojem zajímavých poznatků či inspirací k přemýšlení. V první části příspěvku se proto autor věnuje minulosti, kde ukáže některé pedagogické názory či teorie, které svým způsobem spoluvytvářejí tradici. V další části textu se zaměří na současnost, přičemž se zaměří na klíčové aktéry e-learningu – učitele a studenta. Na základě českých i zahraničních výzkumů ukáže problematiku e-learningu z poněkud jiného úhlu pohledu než bývá běžné. V závěrečné části bude pozornost věnována budoucnosti, kterou je možné jen stěží přesně předpovídat. Je však možné alespoň naznačit budoucí trendy v e-learningu. Některé z nich lze souhrnně označit jako tzv. mizející „e“.
Anotace anglicky
E-learning is often perceived as a contemporary theme with a great potential for the future. Studying this issue from the pedagogical point of view we simply can not ignore the history and tradition in education, which can be a source of interesting insights and inspiration to think about. Therefore in the first part of the paper the author pays attention to the history – this part shows that the history of implementation of computer technologies into education contains both origins and principles valid till the present day. The next section focuses on the present describing the key stakeholders of e-learning – the teacher and the student. On the basis of Czech and foreign researches the author shows e-learning issues from a somewhat different perspective than usual. In the conclusion the author points out an important trend within the context of the discussion of the future of e-learning – he refers to it as “the disappearance of the e”.
Návaznosti
GA406/06/1022, projekt VaVNázev: Informační a komunikační technologie v každodenní práci učitele
Investor: Grantová agentura ČR, Standardní projekty
VytisknoutZobrazeno: 26. 5. 2020 03:03