HORKÁ, Hana a Zdeněk HROMÁDKA. Human Health and Road Transport. In Řehulka, Evžen (ed.). SCHOOL AND HEALTH 21 Health Education: Initiatives for Educational Areas. 1. vyd. Brno: Masarykova Universita, 2011. s. 213-222, 10 s. ISBN 978-80-210-5524-7.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Human Health and Road Transport
Název česky Lidské zdraví a silniční doprava
Autoři HORKÁ, Hana (203 Česko, garant, domácí) a Zdeněk HROMÁDKA (203 Česko, domácí).
Vydání 1. vyd. Brno, SCHOOL AND HEALTH 21 Health Education: Initiatives for Educational Areas, od s. 213-222, 10 s. 2011.
Nakladatel Masarykova Universita
Další údaje
Originální jazyk angličtina
Typ výsledku Stať ve sborníku
Obor 50300 5.3 Education
Stát vydavatele Česko
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Kód RIV RIV/00216224:14410/11:00052627
Organizační jednotka Pedagogická fakulta
ISBN 978-80-210-5524-7
Klíčová slova česky Zdraví; životní prostředí; environmentální výchova; výchova ke zdraví; postoj k automobilismu
Klíčová slova anglicky Health; the environment; environmental education; health education; attitude towards motoring
Příznaky Mezinárodní význam, Recenzováno
Změnil Změnila: doc. PaedDr. Hana Horká, CSc., učo 2749. Změněno: 26. 3. 2012 23:23.
Anotace
A significant factor affecting adversely the environment and human health is transport. In this paper we deal with its environmental and then its health effects. Further, we present the results yielded by the descriptive part of the investigation focused on an analysis of pupils attitudes towards individualised car transport. In the relational part the relation between “attitudes towards motoring“ and “attitudes towards environment protection“ is analysed. The urgency of the problems associated with transport and the results of the investigation confirm the necessity of integrating the given topic into the educational curriculum of all types of schools.
Anotace česky
Významným faktorem ovlivňujícím nepříznivě životní prostředí a zdraví člověka je doprava. Ve stati jsou uvedeny nejdříve její environmentální a zdravotní důsledky. Dále jsou prezentovány výsledky, které vycházejí z deskriptivní části šetření, věnovaného analýze postojů žáků k individualizované automobilové dopravě. V relační části je analyzován vztah mezi „postoji k automobilismu“ a „postoji k ochraně životního prostředí“. Naléhavost problémů spjatých s dopravou i výsledky výzkumného šetření potvrzují nutnost zařazovat dané téma do vzdělávacího kurikula všech typů škol.
Návaznosti
MSM0021622421, záměrNázev: Škola a zdraví pro 21. století
Investor: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Výzkumné záměry
VytisknoutZobrazeno: 10. 7. 2020 15:28