KAMENICKÁ, Renata. Kontrastivní analýza studentských překladů a aktuální členění větné z hlediska didaktiky překladu. In Biloveský, Pliešovská. Preklad a tlmočenie 9. Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela, Fakulta humanitných vied, 2011. s. 283-290, 380 s. ISBN 978-80-557-0153-0.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Kontrastivní analýza studentských překladů a aktuální členění větné z hlediska didaktiky překladu
Název česky Kontrastivní analýza studentských překladů a aktuální členění větné z hlediska didaktiky překladu
Název anglicky Contrastive analysis of student translations and functional sentence perspective from the point of view of translation teaching
Autoři KAMENICKÁ, Renata (203 Česká republika, garant, domácí).
Vydání Banská Bystrica, Preklad a tlmočenie 9, od s. 283-290, 380 s. 2011.
Nakladatel Univerzita Mateja Bela, Fakulta humanitných vied
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Stať ve sborníku
Obor 60200 6.2 Languages and Literature
Stát vydavatele Slovensko
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání tištěná verze "print"
Kód RIV RIV/00216224:14210/11:00052686
Organizační jednotka Filozofická fakulta
ISBN 978-80-557-0153-0
Klíčová slova česky kontrastivní analýza; výuka překladu; aktuální členění větné
Klíčová slova anglicky contrastive analysis; translation teaching functional sentence perspective; FSP
Štítky rivok
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnil: Mgr. Martin Drápela, Ph.D., učo 68378. Změněno: 25. 2. 2016 16:28.
Anotace
Článek vycházející z analýzy menšího korpusu studentských překladů z angličtiny do češtiny se soustředí na nedostatky v cílových textech z hlediska aktuálního členění větného. Autorka identifikovala tři typy situací zvyšujících pravděpodobnost výskytu řešení chybného s ohledem na aktuální členění větné. Článek předkládá návrhy, jak se v didakticky zaměřit na předcházení těmto chybám i jak snížit vysoký výskyt chyb tohoto druhu příznačný zejména pro některé studenty.
Anotace anglicky
The paper is based on an analysis of a small corpus of student translations from English to Czech with focus on target text deficiencies with respect to functional sentence perspective. Three types of situations increasing the probability that an FSP-deficient solution will occur have been identified. Pedagogical interventions to address these as well as the significant individual variation in the error rate are proposed.
VytisknoutZobrazeno: 1. 4. 2020 09:36