KRATOCHVÍL, Jiří and Petr SEJK. Získávání a zpracování vědeckých informací : pracovní sešit. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2011. 81 pp. ISBN 978-80-210-5535-3.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Získávání a zpracování vědeckých informací : pracovní sešit
Name in Czech Získávání a zpracování vědeckých informací : pracovní sešit
Authors KRATOCHVÍL, Jiří and Petr SEJK.
Edition 1. vydání. Brno, 81 pp. 2011.
Publisher Masarykova univerzita
Other information
Type of outcome Teaching aids, texts (including individual chapters in textbooks)
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Organization unit Faculty of Medicine
ISBN 978-80-210-5535-3
Keywords (in Czech) informační gramtonost; vyhledávání informací; elektronické informační zdroje; online databáze; scientometrie; impact factor; h-index; SNIP; SJR; publikační etika; citační etika; citování; citační styly
Tags Munipress
Tags Reviewed
Changed by Changed by: Mgr. Jiří Kratochvíl, Ph.D., učo 28647. Changed: 2/12/2011 22:07.
Abstract
Skripta jsou pracovním sešitem do předmětu Získávání vědeckých inforrmací a jejich primárním cílem je stručně a srozumitelně vysvětlit možnosti užívání elektronických informačních zdrojů na MU (EIZ), metody efektivního vyhledávání odborných informací v online databázích, používání citačních manažerů usnadňujících vkládání citací do textu, postupy správného citování podle různých citačních stylů, základní etické zásady publikování a citování, vyhodnocování kvality informací pomocí scientometrických ukazatelů (impact factor, h-index apod.). Součástí výkladových částí jsou praktická cvičení.
Type Name Uploaded/Created by Uploaded/Created Rights
Ziskavani_informaci_TISK.pdf   File version Kratochvíl, J. 2/12/2011

Rights

Right to read
  • anyone logged in the IS
Right to upload
 
Right to administer:
  • a concrete person Mgr. Martina Dvořáková, učo 180818
  • a concrete person Mgr. Jiří Kratochvíl, Ph.D., učo 28647
  • a concrete person Mgr. Petr Sejk, učo 75189
Attributes
 
Print
Ask the author for author copy Displayed: 20/1/2021 21:44