LÍŠKA, Martin, Petr SOJKA, Michal RŮŽIČKA a Peter MRAVEC. Web Interface and Collection for Mathematical Retrieval : WebMIaS and MREC. In Petr Sojka, Thierry Bouche. DML 2011: Towards a Digital Mathematics Library. Brno: Masaryk University, 2011. s. 77-84, 8 s. ISBN 978-80-210-5542-1.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Web Interface and Collection for Mathematical Retrieval : WebMIaS and MREC
Název česky Webové rozhraní a kolekce pro matematické vyhledávaní : WebMIaS a MREC
Autoři LÍŠKA, Martin (703 Slovensko, domácí), Petr SOJKA (203 Česká republika, garant, domácí), Michal RŮŽIČKA (203 Česká republika, domácí) a Peter MRAVEC (703 Slovensko, domácí).
Vydání Brno, DML 2011: Towards a Digital Mathematics Library, od s. 77-84, 8 s. 2011.
Nakladatel Masaryk University
Další údaje
Originální jazyk angličtina
Typ výsledku Stať ve sborníku
Obor Computer sciences, information science, bioinformatics
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání tištěná verze "print"
WWW URL
Kód RIV RIV/00216224:14330/11:00052769
Organizační jednotka Fakulta informatiky
ISBN 978-80-210-5542-1
Klíčová slova česky indexace matematiky a hledání; matematické digitální knihovny; informační systémy; hledání informací; hledání matematického obsahu; hodnocení matematických dokumentů; dolování v matematickém textu; WebMIaS; MIaS; Tralics; TeX; UMCL; Lucene
Klíčová slova anglicky math indexing and retrieval; mathematical digital libraries; information systems; information retrieval; mathematical content search; document ranking of mathematical papers; math text mining; WebMIaS; MIaS; Tralics; TeX; UMCL; Lucene
Příznaky Mezinárodní význam, Recenzováno
Změnil Změnil: doc. RNDr. Petr Sojka, Ph.D., učo 2378. Změněno: 10. 5. 2013 12:57.
Anotace
We demonstrate searching of mathematical expressions in technical digital libraries on a MREC collection of 439,423 real scientific documents with more than 158 million mathematical formulae. Our solution - the WebMIaS system - allows the retrieval of mathematical expressions written in TEX or MathML. TEX queries are converted on-the-fly into tree representations of Presentation MathML, which is used for indexing. WebMIaS allows complex queries composed of plain text and mathematical formulae, using MIaS (Math Indexer and Searcher), a math aware search engine based on the state-of-the-art system Lucene. MIaS implements proximity math indexing with a subformulae similarity search.
Anotace česky
Demonstrujeme hledání matematických vyrazů v technických digitálních knihovnách na kolekci MREC pozostávající z 429 423 reálných vedeckých dokumentů obsahujících více jak 158 milionů matematických vzorců. Naše řešení - systém WebMIas - umožňujě vyhledávaní matematických výrazů zapsaných v TeX-u nebo v MathML. Dotazy v TeX-u jsou konvertované do stromových reprezentací prezentačního MathML, které jsou použity pro indexaci. WebMIaS umožňujě komplexní dotazy složené z obyčejného textu a matematických formulí za použití MIaS (Math Indexer and Searcher), systému pro matematické vyhledávání založeno na systému Lucene. MIaS implementuje indexaci matematiky a vyhledávání podformulí na základe podobnosti.
Návaznosti
250503, interní kód MUNázev: The European Digital Mathematics Library (Akronym: EuDML)
Investor: Evropská unie, Rámcový program pro konkurenceschopnost a inovace (CIP)
VytisknoutZobrazeno: 21. 9. 2019 03:26