ŠTAMPACH, Radim a Edvard GERYK. Mezinárodní databáze zdravotních statistik a jejich dostupné údaje. Časopis lékařů českých, Praha: Česká lékařská společnost J. E. Purkyně, 2011, roč. 2011, č. 7, s. 384-388. ISSN 0008-7335.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Mezinárodní databáze zdravotních statistik a jejich dostupné údaje
Název anglicky International health statistics databases and available data
Autoři ŠTAMPACH, Radim (203 Česká republika, garant, domácí) a Edvard GERYK (203 Česká republika).
Vydání Časopis lékařů českých, Praha, Česká lékařská společnost J. E. Purkyně, 2011, 0008-7335.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor Zemský magnetismus, geodesie, geografie
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Kód RIV RIV/00216224:14310/11:00052807
Organizační jednotka Přírodovědecká fakulta
Klíčová slova česky zdravotní statistiky; zdravotní databáze; zdravotní indikátory; IARC; WHO; OECD; Eurostat
Klíčová slova anglicky health statistics; health databases; health indicators; IARC; WHO; OECD; Eurostat
Štítky AKR, rivok
Změnil Změnil: Mgr. Radim Štampach, Ph.D., učo 63780. Změněno: 1. 8. 2011 17:22.
Anotace
Pro kvalitní rozhodování jsou nezbytná správná data a informace. To platí také v případů řízení zdravotnického systému. V současnosti je dostupné množství mezinárodních databází zdravotních dat. První část článku popisuje databáze nejvýznamnějších poskytovatelů zdravotních dat. Zkoumány a porovnávány jsou databáze WHO, WHO/Europe, OECD, IARC a Eurostatu. Avšak vzájemné kombinování statistických údajů z různých databází může být nebezpečné, protože data jsou vzájemně nesrovnatelná. Je to způsobeno odlišnou standardní populací, rozdílnou definicí podobných atributů aj. použitých ke srovnání, což komplikuje mezinárodní srovnání dat. Dostupné indikátory také neumožňují dostatečné posouzení kvality národních zdravotnických systémů. Poslední část je věnována projektům, které porovnávají mezinárodní zdravotnické statistiky, ukazatele kvality a výdaje na zdravotní péči s cílem dosažení dostatečné kapacity a produktivity národních zdravotnických systémů.
Anotace anglicky
The relevant data and information is necessary for the correct decision making. It applies also in case of health system management. Nowadays, many international databases of health data are available. The first part of this paper describes databases of the most important health data providers. Databases of WHO, WHO/Europe, OECD, IARC and Eurostat are searched and compared. However, combining statistics from various databases can be dangerous because the data are mutually incomparable. This is caused by different standard population, varying definitions of similar attributes, etc. used for comparison, which complicate international data comparison. Available indicators also do not allow adequate assessment of the quality of national health systems. The last part is dedicated to projects that compare international health statistics, the quality indicators and health care expenditures in order to achieve sufficient capacity and productivity of national health systems.
Návaznosti
MSM0021622418, záměrNázev: DYNAMICKÁ GEOVIZUALIZACE V KRIZOVÉM MANAGEMENTU
Investor: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Výzkumné záměry
VytisknoutZobrazeno: 22. 10. 2020 12:20