MALÝ, Tomáš. Böhmische und mährische Bürgertestamente der frühen Neuzeit – Voraussetzungen, Praxis, Rezeption. Beiträge zur Rechtsgeschichte Österreichs, Wien: Verlag der Österreichischen Akademie, 2011, Neuveden, roč. 1, s. 111-130. ISSN 2221-8890.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Böhmische und mährische Bürgertestamente der frühen Neuzeit – Voraussetzungen, Praxis, Rezeption.
Název česky České a moravské měšťanské testamenty raného novověku - Předpoklady, praxe, recepce.
Název anglicky Bohemian and Moravian Early Modern Last Wills of Burghers - Conditions, Practice, Reception.
Autoři MALÝ, Tomáš (203 Česká republika, garant, domácí).
Vydání Beiträge zur Rechtsgeschichte Österreichs, Wien, Verlag der Österreichischen Akademie, 2011, 2221-8890.
Další údaje
Originální jazyk němčina
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor History
Stát vydavatele Rakousko
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
WWW URL
Kód RIV RIV/00216224:14210/11:00052862
Organizační jednotka Filozofická fakulta
Klíčová slova česky Testamenty;Čechy a Morava;raný novověk;testamentární praxe
Klíčová slova anglicky Last Wills;Bohemia and Moravia;Early Modern Period;Practice od Making Wills
Štítky rivok
Příznaky Mezinárodní význam, Recenzováno
Změnil Změnil: Mgr. Tomáš Malý, Ph.D., učo 22854. Změněno: 21. 10. 2016 21:37.
Anotace
Der Beitrag widmet sich den frühneuzeitlichen Bürgertestamenten in Böhmen und Mähren, und zwar in den drei Perspektiven: 1) Die Frage der Überlieferung und quantitativer Relevanz der Testamente im Zusammenhang der Voraussetzungen ihrer Herstellung. 2) Testamentspraxis: Abfassung eines Testaments, Teilnehmer, Rechtsbedingungen. 3) Gesellschaftliche Bedeutung des Testaments: frühneuzeitliche Auffassung der letzten Wille, ihre Gültigkeit und Rolle im Rahmen der letzten Dinge des Menschen.
Anotace česky
Příspěvek se zabývá raněnovověkými měšťanskými testamenty v Čechách a na Moravě, a to ve třech perspektivách: 1) Otázka dochovanosti a reprezentativnosti testamentů v souvislosti s podmínkami jejich vytváření. 2) Testamentární praxe: vznik závěti, účastníci, právní podmínky. 3) Společenský význam testamentu: dobové pojetí závěti, její platnost a role v rámci posledních věcí člověka.
Anotace anglicky
The study deals with the early modern last wills of Citizens in Bohemia and Moravia, namely from the point of three perspectives: 1) The extent and representativeness of wills in connection with conditions of their making. 2) Testamentary practice: making of wills, partakers, legal conditions. 3) Social meaning of the last will: early modern concept of the will, its effectiveness and role in terms of the last things of a man.
Návaznosti
MSM0021622426, záměrNázev: Výzkumné středisko pro dějiny střední Evropy: prameny, země, kultura
Investor: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Výzkumné záměry
VytisknoutZobrazeno: 20. 10. 2019 03:32