HLOUŠEK, Vít, Lubomír KOPEČEK a Jakub ŠEDO. Politické systémy. Brno: Barrister & Principal, 2011. 292 s. Politika, Evropská unie. ISBN 978-80-87474-23-5.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Politické systémy
Název česky Politické systémy
Název anglicky Political Systems
Autoři HLOUŠEK, Vít (203 Česká republika, domácí), Lubomír KOPEČEK (203 Česká republika, garant, domácí) a Jakub ŠEDO (203 Česká republika, domácí).
Vydání Brno, 292 s. Politika, Evropská unie, 2011.
Nakladatel Barrister & Principal
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Odborná kniha
Obor 50601 Political science
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání tištěná verze "print"
WWW URL
Kód RIV RIV/00216224:14230/11:00049455
Organizační jednotka Fakulta sociálních studií
ISBN 978-80-87474-23-5
Klíčová slova anglicky political institutions; democracy; Europe
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnil: prof. PhDr. Vít Hloušek, Ph.D., učo 22755. Změněno: 16. 1. 2013 15:46.
Anotace
Kniha analyzuje politické systémy a aktuální trendy v jejich vývoji. Hlavním předmětem zájmu autorů je Evropa, nicméně pozornost je věnována i mimoevropským zemím. Evropské demokracie dneška procházejí celou řadou dynamických procesů, které ovlivňují fungování, kvalitu i percepci demokratických politických institucí a procedur. Evropská integrace samotná a z ní plynoucí utváření víceúrovňového vládnutí jsou jednou z těchto výzev, nejsou ovšem výzvou jedinou. Současná evropská politika se samozřejmě musí vyrovnat i s dalšími fenomény, které lze zaznamenat i jinde v západním světě, ať už je to personalizace, medializace a marketizace politiky, úpadek některých tradičních forem politické participace či třeba nárůst přímého politického vlivu soudního systému. Tyto trendy jsou nejen popsány, ale také interpretovány z hlediska významu pro další vývoj evropských demokracií.
Anotace anglicky
The book provides a comprehensive analysis of contemporary political systems and the current trends in their development. The authors focus mainly on Europe, but attention is also paid to non-European countries. Today’s European democracies are going through a number of dynamic processes which influence the functioning, quality, and perception of democratic political institutions and procedures. European integration itself and the resulting formation of multi-level government are one of such challenges, but not the only one. Current European politics must of course deal with other phenomena which can be noticed elsewhere in the Western world, be they personalization, media exposure, marketization of politics, decline of some traditional forms of political participation, or for example increasing political influence of the judicial system. These trends are not only described, but also interpreted from the point of view of their significance for further development of European democracies.
Návaznosti
GAP408/11/0709, projekt VaVNázev: Soudobé výzvy demokracii ve středovýchodní Evropě
Investor: Grantová agentura ČR, Soudobé výzvy demokracii ve středovýchodní Evropě
IAA708140801, projekt VaVNázev: Politické systémy demokratických zemí a jejich proměny na začátku 21. století
Investor: Akademie věd ČR, Politické systémy demokratických zemí a jejich proměny na začátku 21. století
VytisknoutZobrazeno: 31. 3. 2023 01:03