MACEK, Jakub. Poznámky k vývoji studií nových médií. Mediální studia. 2011, roč. 5, č. 1, s. 6-35. ISSN 1801-9978.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Poznámky k vývoji studií nových médií
Název anglicky Notes on History of New Media Studies
Autoři MACEK, Jakub (203 Česká republika, garant, domácí).
Vydání Mediální studia, 2011, 1801-9978.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor Písemnictví, masmedia, audiovize
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
WWW Plný text statě / Full text of the paper
Kód RIV RIV/00216224:14230/11:00052969
Organizační jednotka Fakulta sociálních studií
Klíčová slova česky nová média; studia nových médií; mediální studia; metapole bádání; kyberkultura; sociální konstruktivismus
Klíčová slova anglicky new media; new media studies; media studies; metafield of studies; cyberculture; social constructivism
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnil: doc. Mgr. Jakub Macek, Ph.D., učo 14931. Změněno: 9. 6. 2012 18:44.
Anotace
Stať se zabývá vývojem studií nových médií a jejich vztahem k mediálním studiím. Studia nových médií jsou zde nahlížena jako interdisciplinární akademické metapole, v němž se sociální vědy a humanitní obory setkávají ve výzkumu a teoretizování nových informačních a komunikačních technologiích založených na digitálním kódování obsahů a v jehož rámci je k těmto technologiím přistupováno jako k sociálním a kulturním fenoménům. Vzhledem k tomu, že mediální studia jsou jen jedním z oborů, jež tematickou oblast nových médií kolonizují, identifikuje studie v první řadě ta témata, která tato jsou v oblasti zájmu právě této disciplíny. Následně pak stať rekonstruuje vývoj studií nových médií od 60. let 20. století po první desetiletí 21. století, a to s důrazem na ty klíčové vlivy, které metapole studií nových médií a jeho teoretickou a empirickou výbavu formovaly.
Anotace anglicky
The paper deals with new media studies and focuses on their historical development and their relationship to media studies. New media studies are conceived as a interdisciplinary metafield of shared interest where social sciences and humanities meet in their need to research and theorize new ICT based on digital coding of contents as social and cultural phenomena. Since media studies play role of one of several disciplines colonizing the thematic field of new media, the paper at the first place aims to identify set of new media issues being solved specifically by this discipline. Consequently, the paper reconstructs history of new media studies since 1960s until 2000s, with an emphasis on key influences that shaped the metafield of new media studies and formed their theoretical and empirical body.
VytisknoutZobrazeno: 4. 12. 2022 06:39