EN

Global Environmental Assessment Requires Global Functional Searching Engines: Robust Application of ...

KUBÁSEK, Miroslav, Jiří HŘEBÍČEK, Jiří KALINA, Ladislav DUŠEK, Jaroslav URBÁNEK a Ivan HOLOUBEK. Global Environmental Assessment Requires Global Functional Searching Engines: Robust Application of TaToo Tools. In Jiří Hřebíček, Gerald Schimak, Ralf Denzer. 9th IFIP WG 5.11 International Symposium on Environmental Software Systems: Frameworks of eEnvironment, ISESS 2011. Heidelberg: Springer, 2011. s. 507-518, 12 s. ISBN 978-3-642-22284-9.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Global Environmental Assessment Requires Global Functional Searching Engines: Robust Application of TaToo Tools
Název česky Globální environmentální hodnocení vyžaduje globální funkční vyhledávací moduly: Robustní aplikace nástrojů TaToo
Autoři KUBÁSEK, Miroslav (203 Česká republika, garant, domácí), Jiří HŘEBÍČEK (203 Česká republika, domácí), Jiří KALINA (203 Česká republika, domácí), Ladislav DUŠEK (203 Česká republika, domácí), Jaroslav URBÁNEK (203 Česká republika, domácí) a Ivan HOLOUBEK (203 Česká republika, domácí).
Vydání Heidelberg, 9th IFIP WG 5.11 International Symposium on Environmental Software Systems: Frameworks of eEnvironment, ISESS 2011, od s. 507-518, 12 s. 2011.
Nakladatel Springer
Další údaje
Originální jazyk angličtina
Typ výsledku Stať ve sborníku
Obor Computer sciences, information science, bioinformatics
Stát vydavatele Německo
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání tištěná verze "print"
Kód RIV RIV/00216224:14310/11:00052982
Organizační jednotka Přírodovědecká fakulta
ISBN 978-3-642-22284-9
ISSN 1868-4238
UT WoS 000306579200055
Klíčová slova česky anthropogenní impact; GENASIS; globalní změny klimatu; POPs; semantický web; Stockholmská úmluva; SVOD; TaToo
Klíčová slova anglicky anthropogenic impact; GENASIS; global climate change; POPs; semantic web; Stockholm Convention; SVOD; TaToo
Štítky AKR
Příznaky Mezinárodní význam, Recenzováno
Změnil Změnil: prof. RNDr. Jiří Hřebíček, CSc., učo 993. Změněno: 17. 2. 2015 21:40.
Anotace
The synthesis of existing Persistent Organic Pollutants (POPs) pollution monitoring databases with epidemiological data is considered for identifying some impacts of POPs on human health. This task requires new, rich, data, services and models discovery capabilities from a multitude of monitoring networks and web resources. The FP7 project TaToo (Tagging Tool based on a Semantic Discovery Framework) is setting up a semantic web solution to close the discovery gap that prevents a full and easy access to web resources. The use of TaToo tools together with software GENASIS and SVOD is discussed as TaToo validation scenario for anthropogenic impact and global climate change influence on POPs trajectory.
Anotace česky
V článku uvažujeme syntézy databází monitorování znečištění existujících perzistentních organických polutantů (POPs) s epidemiologickými údaji pro identifikaci některých dopadů POPs na lidské zdraví. Tento úkol vyžaduje nové, bohatší možnosti pro objevování údajů, služeb a modelů z řady monitorovacích sítí a internetových zdrojů. FP7 projekt TaToo (Tagging Tool based on a Semantic Discovery Framework) využívá řešení sémantického webu, aby uzavřel mezeru ve vyhledávání, která brání úplnému a snadnému přístupu k webovým zdrojům. V článku je diskutováno použití nástrojů TaToo spolu se softwarem SVOD a GENASIS jako scénáře k ověření TaToo v oblasti antropogenních dopadů a globální změny klimatu, která má vliv na trajektorie POPs.
VytisknoutZobrazeno: 20. 4. 2019 14:43

Další aplikace