VITURKA, Milan, Vladimír ŽÍTEK, Viktorie KLÍMOVÁ a Petr TONEV. Aplication of Microeconomic and Macroeconomic Approach to Evaluating Disparities in the Regional development. Ekonomický časopis, Bratislava: EÚ SAV, 2011, roč. 59, č. 7, s. 655-668. ISSN 0013-3035.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Aplication of Microeconomic and Macroeconomic Approach to Evaluating Disparities in the Regional development
Autoři VITURKA, Milan (203 Česká republika, garant, domácí), Vladimír ŽÍTEK (203 Česká republika, domácí), Viktorie KLÍMOVÁ (203 Česká republika, domácí) a Petr TONEV (203 Česká republika, domácí).
Vydání Ekonomický časopis, Bratislava, EÚ SAV, 2011, 0013-3035.
Další údaje
Originální jazyk angličtina
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 50300 5.3 Education
Stát vydavatele Slovensko
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Impakt faktor Impact factor: 0.274
Kód RIV RIV/00216224:14560/11:00053160
Organizační jednotka Ekonomicko-správní fakulta
UT WoS 000295355700001
Klíčová slova česky disparity - podnikatelské prostředí - konkurenceschopnost - regionální politika.
Klíčová slova anglicky disparities - business environment - competitiveness - regional policy.
Příznaky Mezinárodní význam, Recenzováno
Změnil Změnil: prof. RNDr. Milan Viturka, CSc., učo 1596. Změněno: 27. 6. 2019 21:02.
Anotace
The paper presents a new perspective on the issue of evaluating developmental disparities. The created methodology of the microeconomic evaluation consists of three main components: business environment quality, use of human resources, and innovation potential. Further, the paper provides information on the results of the methodology being applied to the Czech Republic. Its information relevance was also tested using comparison with the results of macroeconomic analysis based on standard statistical data, carried out within a geographically larger scope of 10 selected new EU member states (NUTS 2 level). Finally, recommendations helpful for the needs of regional policy were formulated.
Anotace česky
Příspěvek prezentuje nový pohled na problematiku hodnocení rozvojových disparit. Vypracovaná metodika mikroekonomického hodnocení sestává ze tří hlavních komponent: kvalita podnikatelského prostředí, využití lidských zdrojů a inovační potenciál. Příspěvek dále informuje o výsledcích aplikace dané metodiky na Českou republiku. Její vypovídací schopnost byla rovněž testována na základě komparace s výsledky makroekonomické analýzy založené na standardních statistických údajích, provedené v geograficky širším rámci 10 vybraných nových členských zemí EU (úroveň NUTS 2). V závěrečné části pak byla formulována základní doporučení využitelná pro potřeby regionální politiky.
Návaznosti
MUNI/A/0866/2010, interní kód MUNázev: Podnikatelské prostředí jako zdroj inovačního potenciálu a rozvoje regionů (Akronym: POPRINOV)
Investor: Masarykova univerzita, Grantová agentura MU, Kategorie A - Specifický výzkum - Studentské výzkumné projekty
1M0524, projekt VaVNázev: Centrum výzkumu konkurenční schopnosti české ekonomiky
Investor: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Výzkumná centra (Národní program výzkumu)
VytisknoutZobrazeno: 6. 12. 2019 06:37