BALÁŽ, Marek, Martina BOČKOVÁ, Martin BAREŠ, Irena REKTOROVÁ, V. DÍREROVÁ a Ivan REKTOR. Kvalita života po hluboké mozkové stimulaci u pacientů s pokročilou Parkinsonovou nemocí. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. 2011, roč. 74, č. 5, s. 564-568. ISSN 1210-7859.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Kvalita života po hluboké mozkové stimulaci u pacientů s pokročilou Parkinsonovou nemocí
Název anglicky Quality of life after Deep Brain Stimulation in Patients with Advanced Parkinsons Disease
Autoři BALÁŽ, Marek (703 Slovensko, garant, domácí), Martina BOČKOVÁ (203 Česká republika, domácí), Martin BAREŠ (203 Česká republika, domácí), Irena REKTOROVÁ (203 Česká republika, domácí), V. DÍREROVÁ (203 Česká republika) a Ivan REKTOR (203 Česká republika, domácí).
Vydání Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie, 2011, 1210-7859.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 30000 3. Medical and Health Sciences
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Impakt faktor Impact factor: 0.279
Kód RIV RIV/00216224:14110/11:00053194
Organizační jednotka Lékařská fakulta
UT WoS 000295020500009
Klíčová slova česky hluboká mozková stimulace; kvalita života; Parkinsonova nemoc
Klíčová slova anglicky deep brain stimulation; quality of life; Parkinsons disease
Příznaky Mezinárodní význam, Recenzováno
Změnil Změnil: Mgr. Michal Petr, učo 65024. Změněno: 12. 2. 2012 09:02.
Anotace
Cílem práce je popsat vliv hluboké mozkové stimulace subthalamického jádra na jednotlivé aspekty života pacientů s Parkinsonovou nemocí. Práce sleduje kvalitu života ve skupině 26 pacientů před operací, po 12 a 36 měsících od provedení hluboké mozkové stimulace. Kvalita života byla hodnocena pomocí dotazníku PDQ-39. Kavalita života pacientů se zlepšila o 46% po třech letech od operace. UPDRS III skóre se zlepšilo o 38% po jednom roce a o 31% po třech letech. V našem souboru jsme zjistili statisticky signifikantní zlepšení skóre PDQ-39 po 12 i 36 měsících od operace u všech pacientů. Nejvýrazněji se zlepšení odrazilo v motorických příznacích, které jsou DBS STN nejvíce ovlivněny. Lze pozorovat i efekt na sociální důsledky PArkinsonovy nemoci (stigma, sociální podpora, komunikace). Hluboká mozková stimulace má dlouhodobý efekt na kvalitu života.
Anotace anglicky
The object of the study was to describe the effect of deep brain stimulation of the subthalamic nucleus on various aspects of quality of life i patients with Parkinsons disease. Quality of life was asessed by means of the PDQ-39 questionnaire for 26 patients 12 and 36 months after deep brain stimulation to treat advanced Parkinsons disease. Patient quality of life, according to the PDQ-39 summary index, improved by 46% three years after surgery. UPDRS III scores improved by 39% in the fotrst year, and by 31% in the third year after DBS. We observed statistically significant improvements in quality of life for all patients both 13 and 36 months after deep brain stimulation. The improvement was most conspicuous in the motor subscales. However, benefit in the social aspects of Parkinsons disease (stigma, social support, communication) was also evident. Deep brain stimulation appears to have a long-lasting positive effect on the quality of life in patients with Parkinsons disease.
Návaznosti
MSM0021622404, záměrNázev: Vnitřní organizace a neurobiologické mechanismy funkčních systémů CNS
Investor: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Vnitřní organizace a neurobiologické mechanismy funkčních systémů CNS
VytisknoutZobrazeno: 13. 8. 2022 01:47