BUDŇÁK, Jan. „Es hat mich immer zur Totalität gedrängt“. Religiöses bei Jakob Julius David. Brünner Hefte zu Deutsch als Fremdsprache, Brno: Masarykova univerzita, 2011, roč. 2011, 1/2, s. 43-53. ISSN 1803-4411.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název „Es hat mich immer zur Totalität gedrängt“. Religiöses bei Jakob Julius David
Název česky "Vždy mě to táhlo k úplnosti". Religiozita v díle J. J. Davida
Název anglicky "I was always attracted to totality". Religious Aspects in J.J. Davids Oeuvre
Autoři BUDŇÁK, Jan (203 Česko, garant, domácí).
Vydání Brünner Hefte zu Deutsch als Fremdsprache, Brno, Masarykova univerzita, 2011, 1803-4411.
Další údaje
Originální jazyk němčina
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 50300 5.3 Education
Stát vydavatele Česko
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Kód RIV RIV/00216224:14410/11:00053339
Organizační jednotka Pedagogická fakulta
Klíčová slova česky německá literatura; Morava; religiozita; Jakob Julius David; židovství; katolicismus; vídeňská moderna
Klíčová slova anglicky Jakob Julius David; German Literature from Moravia; Wiener Moderne; Religiousness; Judaism; Christianity
Příznaky Mezinárodní význam, Recenzováno
Změnil Změnil: Mgr. Jan Budňák, Ph.D., učo 187769. Změněno: 6. 3. 2012 08:27.
Anotace
Von der Haltung des deutschmährischen Schriftstellers Jakob Julius David (1859-1906) sind drei Grundkonstanten weitgehend bekannt: seine deutschjüdische Herkunft aus dem ländlichen Mähren, seine kurz nach der Studienzeit in Wien erfolgte Konversion zum Katholizismus und schließlich die Tatsache, dass er aus seiner Präferenz für eine humanistische Ethik gegenüber einer religiösen kein Geheimnis machte. Nichtsdestotrotz sind in seinem Oeuvre zahlreiche religiös geprägte bzw. beeinflusste Figuren und Motive zu finden. Der Beitrag stellt einen Versuch dar, Davids Bild vom lebensbehajenden und intuitiven Christentum von dem als vielfache Last geschilderten Judentum abzuheben.
Anotace česky
O náboženském postoji moravsko-rakouského německy píšícího autora Jakoba Julia Davida (1859-1906) jsou obecně známé tři konstanty: jeho původ z moravského židovského prostředí, jeho vídeňská konverze ke katolicismu a to, že před religiózními postoji upřednostňoval postoje humanistické a etické. Navzdory poslednímu jmenovanému faktu lze v jeho díle nalézt mnohé motivy a ohlasy náboženského původu. Článek se pokouší na základě autorových prozaických i lyrických textů vyložit jeho obraz křesťanství jako autentický a intuitivní, zatímco pro jeho židovské postavy je jejich náboženské dědictví a postoj spíše břemenem.
Anotace anglicky
As far as the religious attitude of the German-Moravian writer Jakob Julius David (1859-1906) is concerned, the following three points are widely known among experts: his origin as a Moravian Jew, his conversion to Catholicism, and his preference for humanist ethics rather than religious. In spite of this fact, there are many religious motifs to be found in his oeuvre. Th e paper tries to provide evidence of David’s image of Christianity as rather affirmative and intuitive, whereas his Jewish characters are rather burdened by their faith.
VytisknoutZobrazeno: 5. 7. 2020 23:03