KUČERA, Dalibor a Jana Marie HAVIGEROVÁ. Handwriting in diagnostic perspective. E-psychologie [online], Praha: Českomoravská psychologická společnost, 2011, roč. 2011, 5, 2-3, s. 1-8. ISSN 1802-8853.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Handwriting in diagnostic perspective
Název česky Rukopis v diagnostické perspektivě
Autoři KUČERA, Dalibor (203 Česká republika, garant, domácí) a Jana Marie HAVIGEROVÁ (203 Česká republika, domácí).
Vydání E-psychologie [online], Praha, Českomoravská psychologická společnost, 2011, 1802-8853.
Další údaje
Originální jazyk angličtina
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 5.1 Psychology and cognitive sciences
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
WWW URL
Kód RIV RIV/00216224:14210/11:00053359
Organizační jednotka Filozofická fakulta
Klíčová slova česky písmo; rukopis; grafologie; diagnostika; osobnost
Klíčová slova anglicky handwriting; script; graphology; diagnostics; personality
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnila: doc. PhDr. Jana Marie Havigerová, Ph.D., učo 7257. Změněno: 6. 12. 2016 15:39.
Anotace
This article deals with applied psychology of handwriting, in particular with the use of graphology. In addition to a basic summary of contemporary approaches in the area, selected researches and foreign studies are evaluated. The article also presents results of the PORP research (Projection of Personality Traits in Handwriting, University of South Bohemia 2007) aimed at the evaluation of psychodiagnostic potential of handwriting analysis using 5-factor personality model (Big Five) and comments upon graphological methodology PORP-GRAF and possibilities of further development of the method within psychodiagnostical disciplines.
Anotace česky
Příspěvek se zabývá problematikou aplikované psychologie písma, zejména využitím grafologie. Mimo základního shrnutí aktuálních přístupů v dané oblasti jsou komentovány vybrané výzkumy a zahraniční studie. Seznamuje také s výsledky šetření PORP (Projekce osobnostních rysů v písmu, Jihočeská univerzita 2007), zaměřeného na zhodnocení diagnostického potenciálu rozboru rukopisu v rámci pětifaktorového modelu osobnosti Big Five. Komentář je věnován i grafologické metodice PORP-GRAF a možnostem dalšího vývoje metody v rámci psychodiagnostických disciplín.
VytisknoutZobrazeno: 21. 10. 2019 00:02