HANUŠ, Jiří. The Crisis of Identity in the Priesthood at the Turn of the Twentieth. In Secularization and the Working Class. The Czech Lands and central Europe in the Nineteenth Century. Eugene Oregon: Wipf and Stock Publishers, 2011. s. 151-160. Pickwick Publications. ISBN 978-1-61097-014-3.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název The Crisis of Identity in the Priesthood at the Turn of the Twentieth
Název česky Krize kněžské identity na přelomu 19. a 20. století
Autoři HANUŠ, Jiří (203 Česká republika, garant, domácí).
Vydání Eugene Oregon, Secularization and the Working Class. The Czech Lands and central Europe in the Nineteenth Century, od s. 151-160, 10 s. Pickwick Publications, 2011.
Nakladatel Wipf and Stock Publishers
Další údaje
Originální jazyk angličtina
Typ výsledku Kapitola resp. kapitoly v odborné knize
Obor 60101 History
Stát vydavatele Spojené státy
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Kód RIV RIV/00216224:14210/11:00053365
Organizační jednotka Filozofická fakulta
ISBN 978-1-61097-014-3
Klíčová slova česky Secularization; Religion; Nineteenth Century; Central Europe
Klíčová slova anglicky Sekularizace; náboženství; 19. století; střední Evropa
Štítky rivok
Příznaky Mezinárodní význam, Recenzováno
Změnil Změnila: Mgr. Petra Georgala, učo 32967. Změněno: 3. 4. 2012 17:34.
Anotace
The publication written by historians L. Fasora, J. Hanuš and J. Malíř deals with the phenomenon of secularization of Czech Lands in Central European perspective at the turn of the 19th and 20th centuries in different social strata and environments. It discusses secularization and anti-secularization tendencies, ideological bases and specific examples from different milieux.
Anotace česky
Kniha odborníků-historiků L. Fasory, J. Hanuše a J. Malíře pojednává o fenoménu sekularizace českých zemí ve středoevropské perspektivě, a to na přelomu 19. a 20. století, v různých sociálních vrstvách a prostředích. Uvádí sekularizační a antisekularizační tendence, uvádí ideová východiska i konkrétní případy z různých milieu.
Návaznosti
MSM0021622426, záměrNázev: Výzkumné středisko pro dějiny střední Evropy: prameny, země, kultura
Investor: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Výzkumné záměry
VytisknoutZobrazeno: 13. 5. 2021 21:55