JANČÁŘOVÁ, Ilona. Právo životního prostředí pro bakaláře. 1., 1. dotisk. Brno: Masarykova univerzita, 2013. 292 s. Učebnice - č.467. ISBN 978-80-210-5556-8.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Právo životního prostředí pro bakaláře
Autoři JANČÁŘOVÁ, Ilona.
Vydání 1., 1. dotisk. Brno, 292 s. Učebnice - č.467, 2013.
Nakladatel Masarykova univerzita
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Učebnice
Obor 50500 5.5 Law
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Organizační jednotka Právnická fakulta
ISBN 978-80-210-5556-8
Změnil Změnila: Mgr. Petra Georgala, učo 32967. Změněno: 5. 11. 2013 11:52.
Anotace
Cílem publikace je seznámit s východisky a podat základní informace o právní úpravě na ochranu životního prostředí. Ve srovnání s učebnicí práva životního prostředí pro magistry nepokrývá řadu oblastí, jako je například nakládání s chemickými látkami, ochrana životního prostředí při využívání jaderné energie a řadu dalších a předkládané informace nejsou zdaleka tak podrobné. Uvedená stručnost této pomůcky by měla být kompenzována ilustrativními jednoduchými příklady, které však nemají za cíl nahradit výsledky rozhodovací praxe.
Anotace anglicky
The aim of the publication is familiar with the base and provide basic information about the legislation on environmental protection. In comparison with the textbook of environmental law does not cover Masters for a number of areas such as chemicals management, environmental protection, the use of nuclear energy and many other submitted information and are not nearly as detailed. The brevity of this equipment should be compensated by simple illustrative examples, but are not intended to replace the results of the practice.
VytisknoutZobrazeno: 28. 1. 2021 04:24