KOUDELKA, Zdeněk. Prezident republiky a zastupování státu navenek. Právník. Praha: Ústav státu a práva AV ČR, v. v .i., 2011, roč. 2011, č. 11, s. 1077-1088. ISSN 0231-6625.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Prezident republiky a zastupování státu navenek
Název anglicky President of the Republic and Representation of the State with Respeckt to Other Countries
Autoři KOUDELKA, Zdeněk (203 Česká republika, garant, domácí).
Vydání Právník, Praha, Ústav státu a práva AV ČR, v. v .i. 2011, 0231-6625.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 50500 5.5 Law
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
WWW Obsah čísla
Kód RIV RIV/00216224:14220/11:00053724
Organizační jednotka Právnická fakulta
Klíčová slova česky Prezident
Klíčová slova anglicky President
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnil: doc. JUDr. Zdeněk Koudelka, Ph.D., učo 756. Změněno: 14. 8. 2012 10:08.
Anotace
Text se zabývá právy hlavy státu v oblasti zastupování státu navenek a přijímání a jmenování vyslanců s výjimkou sjednávání a ratifikace mezinárodních smluv. Článek vychází z toho, že prezidentova práva v této oblasti jsou dána Ústavou. Ústava stejná práva nesvěřuje nikomu jinému, proto je zde postavení prezidenta významné. I když jde o kontrasignované pravomoci, což předpokládá součinnost premiéra, nemůže si je výlučně přivlastnit premiér ani vláda proti vůli prezidenta. Článek se věnuje speciálně ústavně neupravenému vyhlášení války a považuje tento akt za právo prezidenta v rámci jeho obecné působnosti zastupovat stát navenek. Vyhlášení válečního stavu Parlamentem je totiž akt vnitrostátního práva, který je předpokladem pro následné vyhlášení války prezidentem, ale sám o sobě není vyhlášením války. Dále se text věnuje uznání státu, kde je současná praxe uznání nového státu vládou hodnocena jako neústavní zásah do práv prezidenta republiky v rámci zastupování státu navenek. V závěrečné části věnované přijímání a jmenování vyslanců se na základě historické komparace kritizuje dnešní ústavní text, který obecně hovoří o vedoucích zastupitelských misí, když prezident jmenuje jen vedoucí diplomatických misí 1. a 2. třídy – velvyslance a vyslance, nikoliv vedoucí diplomatických misí 3. třídy ani vedoucí konzulárních úřadů.
Anotace anglicky
The text concerns with the rights of the head of state in a field of representing the state outwardly, with the exception of negotiation and ratification of international agreements. The text works on the presumptiont that the Constitution provides the president with rights in this field. But the Constitution does not give the same rights to anyone else, that is why position of the president is very special. These authorities are counter-signed by the prime minister, but they cannot be usurped exclusively neither by prime minister nor by government against the will of president. The text concerns especially with declaration of war, which is not regulated by the Constitution, and the text considers this act as the right of the president. In fact, declaration of war by the Parlament is the act of internal law, which is the precondition for subsequent declaration of war by president. The text concerns also with recognition of state, it considers the contemporary practice of recognition of new states by government as unconstitutional encroachment on the rights of president. The last part concerning receiving and appointing of the envoys criticizes contemporary constitutional text on the base of historical comparison.
Typ Název Vložil/a Vloženo Práva
Prezident_a_zastupovani_statu_navenek.docx Licence Creative Commons  Verze souboru Koudelka, Z. 20. 11. 2011

Vlastnosti

Adresa v ISu
https://is.muni.cz/auth/publication/955354/Prezident_a_zastupovani_statu_navenek.docx
Adresa ze světa
https://is.muni.cz/publication/955354/Prezident_a_zastupovani_statu_navenek.docx
Adresa do Správce
https://is.muni.cz/auth/publication/955354/Prezident_a_zastupovani_statu_navenek.docx?info
Ze světa do Správce
https://is.muni.cz/publication/955354/Prezident_a_zastupovani_statu_navenek.docx?info
Vloženo
Ne 20. 11. 2011 16:38, doc. JUDr. Zdeněk Koudelka, Ph.D.

Práva

Právo číst
  • kdokoliv v Internetu
  • osoba doc. JUDr. Zdeněk Koudelka, Ph.D., učo 756
Právo vkládat
 
Právo spravovat
  • osoba doc. JUDr. Zdeněk Koudelka, Ph.D., učo 756
Atributy
 

Prezident_a_zastupovani_statu_navenek.docx

Aplikace
Otevřít soubor.
Stáhnout soubor.
Adresa v ISu
https://is.muni.cz/auth/publication/955354/Prezident_a_zastupovani_statu_navenek.docx
Adresa ze světa
http://is.muni.cz/publication/955354/Prezident_a_zastupovani_statu_navenek.docx
Typ souboru
docx (application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document)
Velikost
42,7 KB
Hash md5
c3275a642171edecf10abe1678eb3c62
Vloženo
Ne 20. 11. 2011 16:38

Prezident_a_zastupovani_statu_navenek.txt

Aplikace
Otevřít soubor.
Stáhnout soubor.
Adresa v ISu
https://is.muni.cz/auth/publication/955354/Prezident_a_zastupovani_statu_navenek.txt
Adresa ze světa
http://is.muni.cz/publication/955354/Prezident_a_zastupovani_statu_navenek.txt
Typ souboru
holý text (text/plain)
Velikost
38,8 KB
Hash md5
1b29841a4a009e2543e5ebddae6415e4
Vloženo
Ne 20. 11. 2011 16:40

Prezident_a_zastupovani_statu_navenek.pdf

Aplikace
Otevřít soubor.
Stáhnout soubor.
Adresa v ISu
https://is.muni.cz/auth/publication/955354/Prezident_a_zastupovani_statu_navenek.pdf
Adresa ze světa
http://is.muni.cz/publication/955354/Prezident_a_zastupovani_statu_navenek.pdf
Typ souboru
PDF (application/pdf)
Velikost
292,9 KB
Hash md5
9d689251d3776c7c7613ef402c647cf4
Vloženo
Ne 20. 11. 2011 16:42
Vytisknout
Nahlásit neoprávněně vložený soubor Zobrazeno: 30. 1. 2023 06:55