ČERNÁ, Sylvie, Lucia MALÁ, Miroslav ČADA and Jiří NYKODÝM. Vliv zatížení na stabilitu stoje u juniorské reprezentace moderního pětiboje (Training workload influence to postural stability of junior national team pentathletes). Studia sportiva, Brno: Fakulta sportovních studií Masarykovy univerzity, 2011, 5/2011, No 2, p. 37-42. ISSN 1802-7679.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Vliv zatížení na stabilitu stoje u juniorské reprezentace moderního pětiboje
Name in Czech Vliv zatížení na stabilitu stoje u juniorské reprezentace moderního pětiboje
Name (in English) Training workload influence to postural stability of junior national team pentathletes
Authors ČERNÁ, Sylvie (203 Czech Republic), Lucia MALÁ (203 Czech Republic), Miroslav ČADA (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution) and Jiří NYKODÝM (203 Czech Republic, belonging to the institution).
Edition Studia sportiva, Brno, Fakulta sportovních studií Masarykovy univerzity, 2011, 1802-7679.
Other information
Original language Czech
Type of outcome Article in a journal
Field of Study 50300 5.3 Education
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
RIV identification code RIV/00216224:14510/11:00053818
Organization unit Faculty of Sports Studies
Keywords (in Czech) posturální stabilita; moderní pětiboj; střelecký postoj; zatížení
Keywords in English postural stability; modern pentathlon; shooting posture; workload
Tags rivok
Tags International impact, Reviewed
Changed by Changed by: Mgr. Eva Špillingová, učo 110713. Changed: 13. 4. 2012 13:13.
Abstract
Tento příspěvek se zabývá hodnocením vlivu sportovního zatížení na vybrané parametry posturální stability moderních pětibojařů (juniorů n = 7, juniorek n = 5), medailistů z MS a ME juniorů. Měření stability bylo provedeno na stabilometrické desce Footscan před a po zátěži v simulovaných závodních podmínkách. Závěry vyplývající z experimentu: Vliv zátěže na stabilitu širokého stoje nelze za daných podmínek potvrdit (na hladině významnosti 0,05). Dosažený výsledek je zřejmě ovlivněn prodlevou mezi zátěží a měřením.
Abstract (in English)
The article evaluates influence of physical exertion on selected postural stability parameters of junior modern pentathletes (7 male athletes, 5 female athletes). Both medallists from juniors world or European championship. We have measured before and after exertion on stabilomethric desk Footscan. We have simulated racing conditions. Conclusions from the experiment are: we are not able to confirm influence of exertion on wide stand (from statistical point of view – on confidence level 0,05). We predicate the result is influenced by delay between exertion and measurement.
PrintDisplayed: 3. 12. 2020 08:11