REGULI, Zdenko a Lenka SVOBODOVÁ. Česká verze diagnostiky strachu z pádů u seniorů - FES-I (Falls Efficacy Scale International). Studia sportiva, Brno: FSpS MU, 2011, roč. 5, č. 2, s. 5-12. ISSN 1802-7679.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Česká verze diagnostiky strachu z pádů u seniorů - FES-I (Falls Efficacy Scale International)
Název anglicky Czech version of the diagnosis of fear of falls in seniors - FES-I (Falls Efficacy Scale International)
Autoři REGULI, Zdenko (703 Slovensko, garant, domácí) a Lenka SVOBODOVÁ (203 Česká republika, domácí).
Vydání Studia sportiva, Brno, FSpS MU, 2011, 1802-7679.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 50100 5.1 Psychology and cognitive sciences
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Kód RIV RIV/00216224:14510/11:00053926
Organizační jednotka Fakulta sportovních studií
Klíčová slova anglicky Fall prevention; quality of life; diagnostic tool; elderly people
Štítky rivok
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnil: doc. PhDr. Bc. Zdenko Reguli, Ph.D., učo 97780. Změněno: 15. 11. 2011 12:35.
Anotace
Pády u starších osob jsou v současné době celosvětově považovány za závažný problém veřejného zdraví. Jedna z hlavních příčin pádů je snížení schopnosti rychlé adaptace na měnící se podmínky. Pád je vždy zapříčiněn komplexní interakcí vnějších a vnitřních faktorů. Pády seniorů často způsobují poranění vyžadující dlouhodobé, složité a nákladné léčení. I v případě, že při pádu nedojde k úrazu, dochází k omezení hybnosti ze strachu z dalšího pádu. Zdravotnická zařízení, pečovatelské domy a další instituce se zabývají prevencí pádů. Na problematiku prevencí pádů a zlepšení posturální stability je zaměřena mezinárodní síť Prevention of Falls Network Europe (ProFaNe). ProFaNe vytvořila diagnostický nástroj Falls Efficacy Scale – International (FES-I) pro posouzení strachu z pádu u seniorů. Diagnostický nástroj již byl s použitím metodiky Ten Step Translation Protocol úspěšně přeložen do několika jazyků. Autoři předkládají validní překlad pro využití v České republice.
Anotace anglicky
Falls in older people are currently considered as a serious worldwide public health problem. One of the main reason of the fall is reduced capacity for quick adaptation to changing conditions. Fall is always caused by a complex interaction of external and internal factors. Falls often cause injury to the elderly, requiring long-term, complex and expensive treatment. In the cause that a fall does not cause an injury, mobility is reduced because of fear from fall too. Health care facilities, nursing homes and other facilities dealing with prevention of falls. An international network Prevention of Falls Network Europe (ProFaNe) is focused on fall prevention and on improving postural stability. ProFaNe created a diagnostic tool Falls efficacy Scale – International (FES-I) to assess fear of falling among seniors. Diagnostic tool has been successfully translated into several languages using the methodology of Ten Step Translation Protocol. The authors present a valid translations of Falls Efficacy Scale – International for use in the Czech Republic.
VytisknoutZobrazeno: 26. 1. 2020 12:29