SOUKOPOVÁ, Jana, Eduard BAKOŠ, Marie DOLEŽELOVÁ, Barbora KAPLANOVÁ, Viktor KULHAVÝ a Jarmila BERÁNKOVÁ. Ekonomika životního prostředí. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2011. 330 s. ISBN 978-80-210-5644-2.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Ekonomika životního prostředí
Název česky Ekonomika životního prostředí
Název anglicky Environmental economics
Autoři SOUKOPOVÁ, Jana (203 Česká republika, garant, domácí), Eduard BAKOŠ (703 Slovensko), Marie DOLEŽELOVÁ (203 Česká republika, domácí), Barbora KAPLANOVÁ (203 Česká republika, domácí), Viktor KULHAVÝ (203 Česká republika, domácí) a Jarmila BERÁNKOVÁ (203 Česká republika).
Vydání 1. vyd. Brno, 330 s. 2011.
Nakladatel Masarykova univerzita
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Odborná kniha
Obor 50600 5.6 Political science
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání tištěná verze "print"
Kód RIV RIV/00216224:14560/11:00053946
Organizační jednotka Ekonomicko-správní fakulta
ISBN 978-80-210-5644-2
Klíčová slova česky životní prostředí; ekonomika; ekonomie; politika; nástroje
Klíčová slova anglicky environment; economics; economy; politics; tools
Štítky Munipress
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnila: doc. Ing. Mgr. Jana Soukopová, Ph.D., učo 22882. Změněno: 12. 1. 2015 11:04.
Anotace
Ekonomika životního prostředí, jak ji vidí kolektiv autorů, hledá ekonomické optimum kvality životního prostředí a zabývá se problematikou ekonomicky efektivní ochrany životního prostředí, a to obecně i v jednotlivých oblastech ochrany životního prostředí. Od svých počátků byla ekonomika životního prostředí pojímána spíše jako ekonomika znečišťování životního prostředí, protože fakticky šlo o ekonomické souvislosti řešení pouze jedné z více funkcí životního prostředí (asimilační funkce). Z tohoto hlediska by bylo výstižnější hovořit spíše o ekonomice znečišťování (a o ekonomice asimilační funkce přírody) než o ekonomice životního prostředí. Monografie shrnuje poznatky relativně mladého vědního oboru ekonomie životního prostředí. Ekonomie životního prostředí se zabývá otázkami ekonomických aspektů interakcí člověka k životnímu prostředí. Text publikace je věnován analýze základních ekonomických problémů ochrany životního prostředí.
Anotace anglicky
Environmental Economics, as seen by a team of authors, seeking economic optimum quality of the environment and deals with the issue of cost-effective environmental protection, and generally in different areas of environmental protection. Since its inception, the economy was environmental rather conceived as economics of environmental pollution, because it was in fact the economic context of solving only one of several features of the environment (assimilation functions). From this perspective, it would be more apt to talk more about the economics of pollution (and the economy assimilation function of nature) about the economy than the environment. Monograph summarizes the findings of relatively young discipline of environmental economics. Environmental economics deals with questions of economic aspects of human interactions with the environment. The text book is devoted to analyzing the basic economical issues of environmental protection.
VytisknoutZobrazeno: 1. 3. 2021 10:27