BOHÁČOVÁ, Michaela. K rekonstrukci osobních jmen ze jmen místních. In Nejedlý, Petr; Vajdlová, Miroslava. Cesty slov. 1. vyd. Praha: Ústav pro jazyk český AV ČR, 2012. s. 30-35. ISBN 978-80-86496-62-7.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název K rekonstrukci osobních jmen ze jmen místních
Název anglicky Some remarks to reconstruction of personal names from place names
Autoři BOHÁČOVÁ, Michaela (203 Česká republika, garant, domácí).
Vydání 1. vyd. Praha, Cesty slov, od s. 30-35, 6 s. 2012.
Nakladatel Ústav pro jazyk český AV ČR
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Kapitola resp. kapitoly v odborné knize
Obor 60200 6.2 Languages and Literature
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání tištěná verze "print"
Kód RIV RIV/00216224:14210/12:00059137
Organizační jednotka Filozofická fakulta
ISBN 978-80-86496-62-7
Klíčová slova česky osobní jména; místní jména; stará čeština; rekonstrukce osobních jmen
Klíčová slova anglicky personal names; place names; Old Czech; reconstruction of personal names
Štítky rivok
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnila: Mgr. Michaela Boháčová, Ph.D., učo 11559. Změněno: 25. 10. 2016 14:05.
Anotace
Osobní a místní jména představují dva nejdůležitější a nejpočetnější soubory vlastních jmen. Základem nám známých staročeských antroponym jsou jména doložená v písemných pramenech různého charakteru. Snahou některých badatelů je doplňovat repertoár nejstarších českých osobních jmen také jejich rekonstruováním z místních jmen. Příspěvek stručně shrnuje dosavadní snahy tohoto typu v české antroponomastice, upozorňuje na problémy, s nimiž je rekonstruování antroponym z místních jmen spojeno, a na základě novějších výzkumů upozorňuje na možná řešení některých z nich.
Anotace anglicky
Personal and place names represent two of the most important and numerous groups of the proper names. The basis of the known Old Czech personal names is formen by the names preserved in the written sources. Some of the researchers increase the repertory of the oldest Czech personal names by the names reconstructed from place names. The paper summarizes previous approaches within the Czech antropononomastics, points out the problems which can occure during the reconstruction of personal names from place names and on the basis of the new findings brings a proposal to solve some of them.
Návaznosti
LC546, projekt VaVNázev: Výzkumné centrum vývoje staré a střední češtiny (od praslovanských kořenů po současný stav)
Investor: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Centra základního výzkumu
VytisknoutZobrazeno: 17. 5. 2021 00:41