EN

Vliv bezprostřední aplikace statického a dynamického strečinku na odrazové schopnosti sportovců

HLAVOŇOVÁ, Zuzana, Jan CACEK, Lukáš VRBA, Josef MICHÁLEK a Martin SEBERA. Vliv bezprostřední aplikace statického a dynamického strečinku na odrazové schopnosti sportovců. In Dušana Čierna. Atletika 2011 (vedecký zborník). 1. vyd. ABL Print Bratislava: IMC AGENCY, 2011. s. 102-107, 197 s. ISBN 978-80-89257-37-9.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Vliv bezprostřední aplikace statického a dynamického strečinku na odrazové schopnosti sportovců
Název anglicky The Effect of accute aplication of static and dynamic stretching on jumping skills
Autoři HLAVOŇOVÁ, Zuzana (203 Česká republika, garant), Jan CACEK (203 Česká republika, domácí), Lukáš VRBA (703 Slovensko, domácí), Josef MICHÁLEK (203 Česká republika) a Martin SEBERA (203 Česká republika, domácí).
Vydání 1. vyd. ABL Print Bratislava, Atletika 2011 (vedecký zborník), od s. 102-107, 197 s. 2011.
Nakladatel IMC AGENCY
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Stať ve sborníku
Obor Sport a aktivity volného času
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
WWW URL
Kód RIV RIV/00216224:14510/11:00054126
Organizační jednotka Fakulta sportovních studií
ISBN 978-80-89257-37-9
Klíčová slova česky warm up strečink statický dynamický výkon skok daleký z místa vertikální odraz
Klíčová slova anglicky warm up stretching static dynamic performance long jump vertical jump
Štítky rivok
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnil: PhDr. Jan Cacek, Ph.D., učo 15709. Změněno: 29. 11. 2011 11:02.
Anotace
V článku prezentuje autorský kolektiv výsledky výzkumu, při němž byl zjišťován efekt aplikace dvou odlišných druhů strečinku (dynamický, statický) na odrazové schopnosti sportovců (n = 16). Pro zjištění vlivu akutní aplikace statického a dynamického strečinku na skok daleký z místa a vertikální výskok na odrazové desce byla použita interindividuální, jednoskupinová výzkumná strategie. Testovaný soubor tvořili muži a ženy - sportovci. Předpokládali jsme, že po aplikaci statického strečinku ve fázi Warm-up budou hodnoty sledovaných parametrů nižší než po aplikaci strečinku dynamického. Výsledky výzkumného šetření neprokázaly (t-test a size effect, hladina statistické významnosti 0,05) u testovaného souboru signifikantní rozdíl mezi hodnotami výkonů vertikálního výskoku při aplikaci statického a dynamického strečinku. U testu skok daleký z místa byla identifikována malá významnost (Cohenovo d). Z daného úhlu pohledu je proto vhodné preferovat akutně před výkonem dynamický strečink oproti strečinku statickému.
Anotace anglicky
The article presents the author's research team, in which it was investigated the effect of application of two different types of stretching (dynamic and static) to the reflective abilities of athletes (n = 16). The test set consisted of men and women - athletes. We assumed that after static stretching in warm-up phase, the values of monitored parameters is lower than after application of dynamic stretching. The results of the survey showed (t-test and effect size, statistical significance level of 0.05) for test set no significant difference between the values of vertical jump performance in the application of static and dynamic stretching. For a long jump from test sites have been identified small significance (Cohen's d). But we would argue that it is appropriate to prefer exercises of dynamic stretching before exercises of static stretching.
Návaznosti
MUNI/A/0992/2010, interní kód MUNázev: Efekt aplikace dynamického a statického strečinku (ve fázi Warm-up) v kombinaci s průpravnými cvičeními na různé typy sportovních výkonů. (Akronym: EFAPLSTREČ)
Investor: Masarykova univerzita, Grantová agentura MU, Kategorie A - Specifický výzkum - Studentské výzkumné projekty
VytisknoutZobrazeno: 19. 4. 2019 05:04

Další aplikace