EN

Internetová prezentace školy. Posuzovací arch.

LUKAS, Josef a Jan MAREŠ. Internetová prezentace školy. Posuzovací arch. Praha: NÚV, 2012. ISBN 978-80-87063-58-3.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Internetová prezentace školy. Posuzovací arch.
Název anglicky School webpage. School self-evaluation tool.
Autoři LUKAS, Josef (203 Česká republika, domácí) a Jan MAREŠ (203 Česká republika, garant, domácí).
Vydání Praha, 2012.
Nakladatel NÚV
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Účelové publikace
Obor 5.3 Education
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
WWW Manuál Evaluační nástroj
Kód RIV RIV/00216224:14230/12:00059141
Organizační jednotka Fakulta sociálních studií
ISBN 978-80-87063-58-3
Klíčová slova česky autoevaluace školy; autoevaluační nástroj; internetová prezentace; manuál pro uživatele
Klíčová slova anglicky school self-evaluation; self-evaluation tool; school website; self-evaluation tool user manual
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnil: PhDr. Josef Lukas, Ph.D., učo 17887. Změněno: 12. 6. 2012 15:19.
Anotace
Evaluační nástroj nabízí možnost rámcově zhodnotit podobu internetových stránek školy především z hlediska obsahového a formálního. Závěry, získané z posuzovacího archu, nemají být ani tak „definitivním“ a „nestranným“ posouzením, ale mnohem více zdrojem podnětů k zamyšlení nad podobou a funkčností webu školy, jako prostředku komunikace školy. Nástroj mohou využít základní a střední školy všech typů. Nástroj je určen pro vedení škol všech typů a je školám k dispozici v elektronické podobě na portále evaluačních nástrojů, tj. jeho používání vyžaduje středně pokročilou znalost práce s počítačem. V manuálu nástroje je k dispozici popis cílů nástroje, postup pro práci s nástrojem, popis procesu ověřování a teoretická východiska, doporučení pro tvorbu internetové prezentace školy, posuzovací arch a ukázku evaluační zprávy.
Anotace anglicky
The evaluation tool offers the possibility to generally evaluate form of the school web sites and its content. The conclusions obtained from the assessment sheet, do not be understand as "final" or "unbiased" examination, but much more as encouragement to think about the content and functionality of the school website as a communication channel. The tool can use the management of primary and secondary schools of all types. The tool is designed for school leaders of all types and is available to schools in electronic form on the portal evaluation tools, ie, its use requires an intermediate level of computer skills. The manual tool is available a description of the objectives of the instruments, procedures for working with the instrument, a description of the verification process and theoretical basis, recommendations for creating web presentation of the school, survey sheet and a sample evaluation report.
VytisknoutZobrazeno: 23. 3. 2019 08:06

Další aplikace