VITURKA, Milan. Integrační teorie udržitelného regionálního rozvoje. Politická ekonomie, Praha: VŠE, 2011, roč. 2011, č. 6, s. 794-809. ISSN 0032-3233.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Integrační teorie udržitelného regionálního rozvoje
Název anglicky Integration theory of sustainable regional development
Autoři VITURKA, Milan (203 Česká republika, garant, domácí).
Vydání Politická ekonomie, Praha, VŠE, 2011, 0032-3233.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 50200 5.2 Economics and Business
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Impakt faktor Impact factor: 0.380
Kód RIV RIV/00216224:14560/11:00054219
Organizační jednotka Ekonomicko-správní fakulta
UT WoS 000299247000005
Klíčová slova česky regionální rozvoj - podnikatelské prostředí - inovační potenciál - lidské zdroje - integrace - konkurenceschopnost
Klíčová slova anglicky regional development - business environment - innovative potential - human resources - integration - competitiveness
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnil: prof. RNDr. Milan Viturka, CSc., učo 1596. Změněno: 6. 12. 2011 13:38.
Anotace
V příspěvku jsou prezentovány základní informace o nové teorii nazvané integrační teorie udržitelného regionálního rozvoje. Tato teorie byla verifikována na příkladě České republiky a jejími základními komponentami jsou kvalita podnikatelského prostředí (KPP), inovační potenciál firem (IPF) a využití lidských zdrojů (VLZ) a lze ji popsat následujícím způsobem: zlepšování regionální KPP stimuluje rozvoj podnikatelských aktivit s pozitivními vlivy na VLZ a tvorbu inovací. Tím generované synergické efekty prohlubují územní integraci ekonomiky a zvyšují regionální konkureneceschopnost, čímž jsou vytvářeny základní předpoklady pro dlouhodobě udržitelný regionální rozvoj. Platnost teorie byla potvrzena na základě statistického posouzení hypotéz o silné závislosti KPP a HDP a závislosti KPP na hierarchické pozici regionů.
Anotace anglicky
Given article presents basic information about new theory entitled integration theory of sustainable regional development. This theory was verified on the example of Czech Republic and its principal components are quality of business environment (QBE), innovation potential of firms (IPF) and utilization of human resources (UHR) and one can be described by following way: Improving of regional QEB stimulates development of entrepreneurial activities with positive impacts on UHR and creation of innovations. Thus generated synergic effects deepen territorial integration of economics and raising regional competitiveness, thereby basic assumptions for provision of long-term sustainable regional development are ensured. Validity of theory was confirmed on the base of statistical assessment of hypothesis concerning of strong regional dependence of QBE and GDP and dependence of QBE and hierarchical position of regions and its general
Návaznosti
1M0524, projekt VaVNázev: Centrum výzkumu konkurenční schopnosti české ekonomiky
Investor: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Výzkumná centra (Národní program výzkumu)
VytisknoutZobrazeno: 6. 12. 2019 21:35