EN

Vývoj olympijských výkonů v běhu na 800 m a 1500 m

CACEK, Jan, Antonín BRTNÍK, Josef MICHÁLEK, Zuzana HLAVOŇOVÁ a Martin SEBERA. Vývoj olympijských výkonů v běhu na 800 m a 1500 m. In Ivan Čilík et al.. Atletika 2009. 1. vyd. Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela, 2009. s. 48-58. ISBN 978-80-8083-889-8.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Vývoj olympijských výkonů v běhu na 800 m a 1500 m
Název česky Vývoj olympijských výkonů v běhu na 800 m a 1500 m
Název anglicky Development of Olympic performance at the course of 800 m and 1500 m
Autoři CACEK, Jan (203 Česká republika, garant, domácí), Antonín BRTNÍK (203 Česká republika, domácí), Josef MICHÁLEK (203 Česká republika, domácí), Zuzana HLAVOŇOVÁ (203 Česká republika, domácí) a Martin SEBERA (203 Česká republika, domácí).
Vydání 1. vyd. Banská Bystrica, Atletika 2009, s. 48-58, 2009.
Nakladatel Univerzita Mateja Bela
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Stať ve sborníku
Obor Sport a aktivity volného času
Stát vydavatele Slovensko
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Kód RIV RIV/00216224:14510/09:00054273
Organizační jednotka Fakulta sportovních studií
ISBN 978-80-8083-889-8
Klíčová slova česky olympijské hry; běh 800m a 1500 m; vývoj výkonů; Afrika; Evropa
Klíčová slova anglicky Olympic games; running events; 800 m and 1500 m; performance development; Africa; Europe
Štítky rivok
Příznaky Mezinárodní význam, Recenzováno
Změnil Změnila: Mgr. Eva Špillingová, učo 110713. Změněno: 13. 4. 2012 14:15.
Anotace
Autoři se v příspěvku zaobírají problematikou vývoje olympijských výkonů v běhu na 800 a 1500m. Olympijské výkony vybraných skupin běžců (v bězích na 800 a 1500 m) jsou porovnávány se světovými rekordy i mezi sebou navzájem. Autoři dospěli k závěrům, že je průkazný vztah (alfa = 0,05) mezi vývojem světových a olympijských rekordů v období 1896 - 2004. Dále autoři popisují, že rozdíly mezi účastníky finálových běhů OH (při historickém rozdělení období konání her do 3 púeriod: 1896- 1928, 1936 - 1976, 1980 - 2004)mají tendenci k vyšší homogenitě (tedy rozdíly v dosažených časech mezi 1.-3., 1.-6. a 1.-8. závodníkem se v průběhu času výrazně zmenšují). Poslední v textu popsané zjistění odpovídá na otázku, na kterém kontinentu je reálné hledat nejvíce finalistů v bězích na 800 a 1500m v jednotlivých olympijských cyklech. Z výslůedků vyplývá, že v posledních desetiletích je patrný ústup estup evropských běžců a nástup Afričanů.
Anotace anglicky
The authors dela with the men's olympics development of performance 800m and 1500m run. Olympic performance s of selected groups of runners (800 and 1500 metetrs races) are compared with world records and vice versa. The authors came to the conclusion that there is evidential relationship (alpha = 0,05) between the development of world and Olympic records in period 1896 - 2004. Furthemore, the authors describe the differencies between the parties finals runs OG (in historical period of the Games division into 3 periods: 1896 to 1928, 1932- 1976, 1980 - 2004), tend to greater homogenity (differences in achievements between 1st - 3rd, 1st - 6th, 1st - 8th racer over time significantly dimished). Recent findings discribed in the text answers the question on which continent it is realistic to look for the most finalist in the 800m and 1500m race in each Olympic cycle. The results show that in recent decades is evident decline of Europe and the emergence of African runners.
VytisknoutZobrazeno: 19. 4. 2019 14:47

Další aplikace