KROUPA, Jiří, Kateřina ŠIMÁČKOVÁ, Pavel MOLEK, Ondřej MORAVEC, Ladislav VYHNÁNEK and Klára RUJBROVÁ. Mediální právo (Media Law). 2. vyd. dotisk. Brno: Masarykova univerzita, 2011. 248 pp. Edice učebnic PrF MU č. 478. ISBN 978-80-210-4884-3.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Mediální právo
Name (in English) Media Law
Authors KROUPA, Jiří (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution), Kateřina ŠIMÁČKOVÁ (203 Czech Republic, belonging to the institution), Pavel MOLEK (203 Czech Republic, belonging to the institution), Ondřej MORAVEC (203 Czech Republic, belonging to the institution), Ladislav VYHNÁNEK (203 Czech Republic, belonging to the institution) and Klára RUJBROVÁ (203 Czech Republic).
Edition 2. vyd. dotisk. Brno, 248 pp. Edice učebnic PrF MU č. 478, 2011.
Publisher Masarykova univerzita
Other information
Original language Czech
Type of outcome Textbook
Field of Study 50500 5.5 Law
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
RIV identification code RIV/00216224:14220/11:00054314
Organization unit Faculty of Law
ISBN 978-80-210-4884-3
Keywords (in Czech) Média; svoboda projevu; ochrana osobnosti; reklama; regulace vysílání; cenzura; tisk; elektronická média;
Keywords in English Media; freedom of expression; advertising; protection of personality; press; censorship; electronic media
Tags Munipress, rivok
Changed by Changed by: Mgr. Petra Georgala, učo 32967. Changed: 12/3/2012 13:16.
Abstract
Kniha, kterou autorský kolektiv publikuje, je především učebnicí pro kurz Mediálního práva. Proto se nejprve věnuje teoretickým otázkám vymezení masových médií a jejich funkcím, poté systémovým otázkám (mediální právo v systému práva) a konečně i pozitivně právní úpravě vycházející z ústavněprávních a lidsko právních základů mediálního práva.V tomto směru věnuje pozornost tiskovému právu a elektronickým médiím včetně problematiky jejich regulačních orgánů. Dále je předmětem pozornosti autorů reklama v médiích, média v politické a volební kampani, práva a povinnosti novinářů a ochrana osobnosti v mediálním právu. Autoři jsou proto přesvědčeni, že učební pomůcka může být užitečnou i pro právníky (obsahuje i nejnovější českou a evropskou judikaturu), pracovníky reklamy a politického marketingu a v neposlední řadě i pro pracovníky masových médií.
Abstract (in English)
This book primarily serves as a textbook for the Media Law course. It is focused on the theoretical aspects of mass-media, on the position of Media Law in the legal system as well as on the regulation itself. It views the fundamental rights as a root of Media Law. The following chapters of the book then deal with various issues of Media Law such as Press Law, Electronic Media Regulation, Advertising, Media in Political Campaings, Rights and Obligations of Journalists etc. (always with regard to the relevant case-law). It may be suitable not only for students, but also for lawyers, journalists etc.
Links
MSM0021622405, plan (intention)Name: Evropský kontext vývoje českého práva po roce 2004
Investor: Ministry of Education, Youth and Sports of the CR, Research Intents
PrintDisplayed: 27/9/2020 23:21