EN

Transplantace průdušnice a nitrohrudní malignity - současné možnosti a perspektivy

JEDLIČKA, Václav, Vítězslav KOLEK a Paolo MACCHIARINI. Transplantace průdušnice a nitrohrudní malignity - současné možnosti a perspektivy. In XVII. Kongres české a slovenské pneumologické a ftizeologické společnosti. Sborník abstrakt, Plzeň. 2011. ISBN 978-80-87118-04-7.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Transplantace průdušnice a nitrohrudní malignity - současné možnosti a perspektivy
Autoři JEDLIČKA, Václav, Vítězslav KOLEK a Paolo MACCHIARINI.
Vydání XVII. Kongres české a slovenské pneumologické a ftizeologické společnosti. Sborník abstrakt, Plzeň, 2011.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Konferenční abstrakt
Obor Respiratory systems
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Organizační jednotka Lékařská fakulta
ISBN 978-80-87118-04-7
Změnil Změnil: Mgr. Michal Petr, učo 65024. Změněno: 15. 12. 2011 13:57.
Anotace
Cíle: Podání přehledu současných možností náhrady průdušnice se zaměřením na nitrohrudní malignity s uvedením kasuistiky. Metody: Je popsán případ 31-leté ženy s rychle rostoucím mukoepidermoidním karcinomem průdušnice. Po stanovení diagnózy a zahájení indukční chemoterapie (Taxotere, Cisplatina, 5FU) prodělala ve Florencii transplantaci průdušnice s pomocí technik bioinženýrství, transplantát byl připraven na podkladě bionických principů regenerativní medicíny. Ajuvantní chemoterapie byla komplikována fistulací transplantátu a recidivou neoplastického procesu s nezbytností opakovaných bronchologických intervencí a chemoterapie. Je uveden přehled dalších publikovaných technik transplantace respektive náhrady průdušnice. Výsledky: Pacientka přežívá rok od stanovení diagnózy. Dlouhodobé výsledky transplantací průdušnice nebyly zatím publikovány. Závěr: Přes komplikovaný průběh po transplantaci výše uvedená technika ukázala svoji možnou perspektivu v léčbě tracheálních malignit, kompletní analýza a porovnání jednotlivých technik není zatím k dispozici.
VytisknoutZobrazeno: 19. 3. 2019 16:25

Další aplikace