VITURKA, Milan. Návrh dlouhodobé koncepce regionálního rozvoje České republiky (základní východiska a prvotní nástin). In SLANÝ, Antonín. Konkurenceschopnost, růstová výkonnost a stabilita české ekonomiky. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2011. s. 161-173, 13 s. ISBN 978-80-210-5656-5.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Návrh dlouhodobé koncepce regionálního rozvoje České republiky (základní východiska a prvotní nástin)
Název anglicky Proposal for a long-term approach to regional development, Czech Republic (bases and initial outline)
Autoři VITURKA, Milan (203 Česká republika, garant, domácí).
Vydání 1. vyd. Brno, Konkurenceschopnost, růstová výkonnost a stabilita české ekonomiky, od s. 161-173, 13 s. 2011.
Nakladatel Masarykova univerzita
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Kapitola resp. kapitoly v odborné knize
Obor 50200 5.2 Economics and Business
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání tištěná verze "print"
WWW URL
Kód RIV RIV/00216224:14560/11:00054587
Organizační jednotka Ekonomicko-správní fakulta
ISBN 978-80-210-5656-5
Klíčová slova anglicky regional development; strategy; cohesion policy
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnil: prof. RNDr. Milan Viturka, CSc., učo 1596. Změněno: 22. 5. 2017 21:40.
Anotace
Kapitola nabízí zpracovaný návrh resp. základní nástin variantních rozvojových scénářů regionálního rozvoje, zohledňuje současný stav vyjednávání nastavení priorit Kohezní politiky v rámci EU, přičemž poskytuje potřebný prostor pro efektivní přehodnocení (flexibilitu) stanovených opatření s ohledem na možné změny Kohezní politiky EU, a to i v uvažovaném dlouhodobém časovém horizontu let 2014-2020.
Anotace anglicky
Chapter offers processed a proposal or a basic outline of the intermediate developing scenarios of regional development, taking into account the current state of negotiations setting the priorities of cohesion policy within the EU, which provides the space needed for an effective review (flexibility) laid down measures with regard to possible changes in cohesion policy of the EU, and even in the long term of years 2014-2020.
Návaznosti
1M0524, projekt VaVNázev: Centrum výzkumu konkurenční schopnosti české ekonomiky
Investor: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Výzkumná centra (Národní program výzkumu)
VytisknoutZobrazeno: 16. 12. 2019 04:05