ČEŠKOVÁ, Eva a Alexandra ŽOURKOVÁ. Psychiatrická onemocnění. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2011. 47 s. 2. svazek. ISBN 978-80-247-2110-1.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Psychiatrická onemocnění
Název anglicky Psychiatric disorders
Autoři ČEŠKOVÁ, Eva a Alexandra ŽOURKOVÁ.
Vydání 1. vyd. Praha, 47 s. 2. svazek, 2011.
Nakladatel Grada Publishing
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Učebnice
Obor 30000 3. Medical and Health Sciences
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Organizační jednotka Lékařská fakulta
ISBN 978-80-247-2110-1
Klíčová slova česky organické psychické poruchy; závislosti na návykových látkách; psychotická onemocnění; afektivní poruchy; neurotické poruchy; poruchy osobnosti
Klíčová slova anglicky organic psychic disorders; substance realted disorders; psychotic disorders; mood disorders; anxiety disorders; somatoform disorders; dissociative disorders; eating disorders; personality disorders
Příznaky Mezinárodní význam, Recenzováno
Změnil Změnila: prof. MUDr. Alexandra Žourková, CSc., učo 81. Změněno: 25. 1. 2012 11:12.
Anotace
Kapitola v knize obsahuje spektrum psychických poruch (organické psychické poruchy, závislosti na návykových látkách, psychotická onemocnění, afektiviní poruchy, neurotické poruchy, poruchy osobnosti) a jejich léčbu. V kapitole je zahrnut i přístup k duševně nemocným a základy psychoterapie.
Anotace anglicky
The chapter deals with all spectrum of psychiatric disorders (organic psychic disorders, substance-realted disorders, psychotic disorders, mood disorders, anxiety disorders, soamtoform disorders, dissociative disorders, eating disorders, personality disorders) and their treatment. Approach to mentally ill patients and basci psychotherapeutic skills are added.
VytisknoutZobrazeno: 3. 3. 2021 09:32