KYSELA, Petr a Zdeněk KALA. Nákladová efektivita v chirurgické onkologii. Postgraduální medicína, Praha: Mladá Fronta, 2011, roč. 13, č. 8, s. 872-879. ISSN 1212-4184.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Nákladová efektivita v chirurgické onkologii.
Název česky Nákladová efektivita v chirurgické onkologii.
Název anglicky Cost-effectiveness in surgical oncology
Autoři KYSELA, Petr (203 Česká republika, garant, domácí) a Zdeněk KALA (203 Česká republika, domácí).
Vydání Postgraduální medicína, Praha, Mladá Fronta, 2011, 1212-4184.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 30200 3.2 Clinical medicine
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
WWW URL
Kód RIV RIV/00216224:14110/11:00054994
Organizační jednotka Lékařská fakulta
Klíčová slova česky nákladová analýza; efektivita nákladů; účelnost nákladů; metodika; onkologická onemocnění
Klíčová slova anglicky cost-effectiveness analysis; cost-utility analysis; methodology; oncology; surgery
Štítky malignancies, oncological committee, resection
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnil: Mgr. Michal Petr, učo 65024. Změněno: 2. 2. 2012 13:01.
Anotace
Efektivní sociální systém zdravotního pojištění musí vědět, kolik stojí péče zajišťující pro všechny přijatelnou šanci na vyléčení. Je však potřeba definovat co je přijatelná šance, a kolik prostředků je společnost ochotna vynaložit, aby tuto šanci dosáhla. Prvním krokem je nutně analýza nákladové efektivity. Materiál a metodika: Byla vyhodnocena data ohledně přežívání jednotlivých stádií šesti světově nejčastějších solidních nádorů po chirurgické léčbě a ze srovnání s přežitím u chirurgicky neléčené skupiny pacientů s podobně rozsáhlým onemocněním bylo na základě vykázaných nákladů na léčbu těchto pacientů ve FN Brno spolu s demografickými daty vypočítána cena získaného roku života. Byly vyhodnoceny faktory ovlivňující tuto efektivitu. Výsledky: Podle typu a stádia nádoru se pohybovala cena jednoho získaného roku přežití od 1400kč (prs, Tis) po 75000kč(žaludek, stádium IIIC, muž). Faktory ovlivňující efektivitu byly: stádium nádoru, věk, pohlaví, správné načasování výkonu v rámci multimodálních postupů, dodržení zásad onkologické chirurgie, komplikace a volba vhodné chirurgické metody a prostředků. Závěr: Ke zvýšení nákladové efektivity je zřejmý nutný důraz na vzdělávací a screeningové programy a centralizaci komplexních a málo častých výkonů do center.
Anotace anglicky
An effective system of public health insurance is based upon a good knowledge of the price given for a good chance for a cure. The good chance and the willingness to pay are to be defined, however. A cost effectiveness analysis is the first step to start with. Methodology: The price for a gained life year was calculated from these data: survival curves of different stages of six worldwide most frequent tumours treated surgically subtracted from non-surgical treatment, demographic oncologic data and economic data from the Faculty Hospital Brno. Factors influencing the cost effectiveness were picked out. Results: The price per one life year ranges according to the type and the stadium of a tumour from 1400 Kč (breast, Tis) to 75000 Kč (stomach, IIIC, man). The relevant factors were stadium of the tumour, age, gender, the position of surgery within the multimodal treatment, adherence to principles of surgical oncology, frequency of complications and a choice of the most suitable surgical technique. Conclusion: The stress should be laid on the medical education and screening programmes to increase the cost effectiveness.
VytisknoutZobrazeno: 25. 2. 2020 08:18