CHALOUPKOVÁ, Soňa. Analýza školních vzdělávacích programů a vyučovacího procesu na základních školách praktických v České republice (An Analysis of School Curricula and Teaching Process in Elementary Schools Practice in the Czech Republic). 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 2011. 232 pp. ISBN 978-80-210-5646-6.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Analýza školních vzdělávacích programů a vyučovacího procesu na základních školách praktických v České republice
Name in Czech Analýza školních vzdělávacích programů a vyučovacího procesu na základních školách praktických v České republice
Name (in English) An Analysis of School Curricula and Teaching Process in Elementary Schools Practice in the Czech Republic
Authors CHALOUPKOVÁ, Soňa (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution).
Edition 1. vyd. Brno, 232 pp. 2011.
Publisher Masarykova univerzita
Other information
Original language Czech
Type of outcome Book on a specialized topic
Field of Study 50300 5.3 Education
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
RIV identification code RIV/00216224:14410/11:00055115
Organization unit Faculty of Education
ISBN 978-80-210-5646-6
Keywords (in Czech) Lehké mentální postižení; vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením; základní škola praktická; vyučovací proces; vyučovací metody; vyučovací formy; vyučovací prostředky; školní vzdělávací program
Keywords in English Mild mental handicap; education of pupils with mild mental handicap; elementary school practice; teaching process; teaching methods; teaching forms; teaching resources; School Education Programme
Tags Munipress
Changed by Changed by: Mgr. Martina Dvořáková, učo 180818. Changed: 8/2/2012 15:01.
Abstract
Monografie je zaměřena na analýzu vyučovacího procesu na základních školách praktických v České republice, se zaměřením na vyučovací metody, formy a prostředky. Teoretická část monografie charakterizuje mentální postižení a přístupy ke vzdělávání žáků s mentálním postižením z teoretického hlediska. Empirická část monografie obsahuje dva výzkumné projekty. První výzkumný projekt je zaměřen na analýzu školních vzdělávacích programů v základních školách praktických v Jihomoravském kraji. Cílem druhého výzkumného projektu je analýza vyučovacího procesu v základních školách praktických v České republice. Součástí jsou také doporučení pro speciálněpedagogickou teorii a praxi.
Abstract (in English)
The monograph deals with the analysis of teaching process in elementary schools practical in the Czech Republic, focusing on teaching methods, forms and resources. The teoretical part describes a mental disability and approaches to teaching pupils with mental handicap from a theoretical point of view. The empirical part includes two research projects. First research project is focused on the analysis of the school education programmes, which are made under the framework education programme for elementary education - supplement for education of pupils with mild mental handicap in elementary schools practical in the South Moravian region. The aim of second research is analysis of teaching process in elementary schools practical in the Czech Republic. Also monograph includes recommendations for special educational theory and practice.
PrintDisplayed: 20/6/2021 03:52