GRENAROVÁ, Renée, Světlana HANUŠOVÁ, Věra JANÍKOVÁ a Hana KYLOUŠKOVÁ. Moderní přístupy k hodnocení v cizojazyčné výuce se zřetelem k žákům s SPU. In Bartoňová, M., Vítková, M. et al. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami V. Education of Pupils with Special Education Needs V. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2011. s. 205-218, 14 s. ISBN 978-80-7315-220-8.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Moderní přístupy k hodnocení v cizojazyčné výuce se zřetelem k žákům s SPU
Název anglicky Modern Approaches to Evaluation in Foreign Language Teaching to Pupils With SLD
Autoři GRENAROVÁ, Renée (203 Česká republika, domácí), Světlana HANUŠOVÁ (203 Česká republika, domácí), Věra JANÍKOVÁ (203 Česká republika, garant, domácí) a Hana KYLOUŠKOVÁ (203 Česká republika, domácí).
Vydání 1. vyd. Brno, Bartoňová, M., Vítková, M. et al. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami V. Education of Pupils with Special Education Needs V, od s. 205-218, 14 s. 2011.
Nakladatel Masarykova univerzita
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Kapitola resp. kapitoly v odborné knize
Obor 50300 5.3 Education
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání tištěná verze "print"
Kód RIV RIV/00216224:14410/11:00055184
Organizační jednotka Pedagogická fakulta
ISBN 978-80-7315-220-8
Klíčová slova česky hodnocení; hodnocení podporující učení; cizojazyčné vyučování; učitel
Klíčová slova anglicky assessment; evaluation; assessment for learning; foreign language teaching; teacher
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnila: doc. Mgr. Světlana Hanušová, Ph.D., učo 33747. Změněno: 13. 9. 2014 07:03.
Anotace
I v cizojazyčné výuce se uplatňují moderní přístupy k hodnocení, které se zaměřují nejen na žákův výkon, ale i na evaluaci procesu učení, přičemž je zde významným způsobem zdůrazňována potřeba individualizovaného a diferencovaného uchopení dané problematiky společně s rozvojem schopnosti žákova sebehodnocení. Kapitola podává souhrnný přehled o aktuálních přístupech k hodnocení ve výuce cizích jazyků a představuje výsledky výzkumného šetření, které zjišťovalo reálnou situaci v oblasti hodnocení zaměřeného na výkon i proces učení se cizím jazykům u žáků se specifickými poruchami učení (SPU) na základní škole.
Anotace anglicky
Modern approaches to evaluation in foreign language teaching do not only focus on the evaluation of the pupil’s performance but also on the evaluation of the process of learning. Individualized and differentiated approach is emphasized together with the development of the pupil’s self-evaluation capacities. The aims of the chapter are to provide an overview of current trends in the evaluation in foreign language teaching and learning and to present partial results of a research project into the situation in the evaluation focusing on both the results and the process of foreign language teaching to pupils with specific learning difficulties at basic schools
Návaznosti
MSM0021622443, záměrNázev: Speciální potřeby žáků v kontextu Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání
Investor: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Výzkumné záměry
VytisknoutZobrazeno: 20. 1. 2020 19:49