EN

Rozhodující pro zdraví i zdravou školu je cesta ke zdravé mysli: Kde je zakotven příběh o zdraví, ...

DOKULIL, Miloš. Rozhodující pro zdraví i zdravou školu je cesta ke zdravé mysli: Kde je zakotven příběh o zdraví, a nejen pro školu, a nejen tam nejdřív. In E. Řehulka. Škola a zdraví 21 Studie k výchově ke zdraví. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2011. s. 9-24, 17 s. ISBN 978-80-210-5722-7.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Rozhodující pro zdraví i zdravou školu je cesta ke zdravé mysli: Kde je zakotven příběh o zdraví, a nejen pro školu, a nejen tam nejdřív
Název česky Rozhodující pro zdraví i zdravou školu je cesta ke zdravé mysli: Kde je zakotven příběh o zdraví, a nejen pro školu, a nejen tam nejdřív
Název anglicky For health and a healthy school the way towards a healthy mind is decisive: Where the story of health has been embedded, and not only for the school, and not there at first
Autoři DOKULIL, Miloš (203 Česká republika, garant, domácí).
Vydání 1. vyd. Brno, Škola a zdraví 21 Studie k výchově ke zdraví. od s. 9-24, 17 s. 2011.
Nakladatel Masarykova univerzita
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Stať ve sborníku
Obor 5.3 Education
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Kód RIV RIV/00216224:14330/11:00055256
Organizační jednotka Fakulta informatiky
ISBN 978-80-210-5722-7
Klíčová slova anglicky synchronized nervous system; readiness potential; artificial intelligence; exponential curve; first six years of a child; extrasensory friar’s lantern; celebrity cult; “soul“; memory robot; ; exam requirements; personal identity;
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnil: prof. PhDr. Ing. Miloslav Dokulil, DrSc., učo 1013. Změněno: 5. 3. 2012 15:32.
Anotace
(1) Pro vytčenou tématiku je především směrodatné, že lidé a jejich životní prostředí jsou dynamickými soustavami. (2, 3) Ve dvou kapitolách autor textu zápasí s mechanicko-deterministickým modelem mysli. (4) Nato v osmi vytčených perspektivách uvádí možné životní souvislosti obecně podmiňující současný přístup k problematice. (5) Na 10 součas-ných konkrétních příkladech ilustruje překážky brzdící nezbytný reformní vývoj žádoucím směrem, tj. ke komplexnímu zdraví. (6) Zčásti jsou připomenuty některé otázky, o nichž se autor zmiňoval již na loňské konferenci a jež zůstávají stále nadmíru aktuální. (7) Žádný závěr nemůže být definitivní. Nadějný klíč k lepšímu zdraví mladých i všech ostatních generací může podpůrně škola dát. „Tažné“ vzory třeba najít v učitelkách a učitelích kvalifikovaných nejen odborně, ale i charakterem, což ovšem je – bohužel – ne okamžitě řešitelné politikum.
Anotace anglicky
(1) In our context, it is authoritative that humans and their life environment are dynamic systems. (2, 3) In two chapters, the author fights with the mechanical and determinist model of the mind. (4) Then, in eight shown perspectives, he presents potential life connections conditioning the contemporary approach to the problem. (5) In 10 actual examples, he illustrates the hindrances preventing the necessary reforming evolution towards the desirable goal, i.e., global health. (6) Some problems mentioned by the author at this conference last year and still remaining being very relevant, have been reminded again. (7) No conclusion can be final. A hopeful key to a better health both of the youth and all other generations may be supportively given by the school. “Tractional” models have to be found in teachers qualified not only in their subjects, but also by their characters which, of course, is a policy not immediately solvable.
Návaznosti
MSM0021622421, záměrNázev: Škola a zdraví pro 21. století
Investor: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Výzkumné záměry
VytisknoutZobrazeno: 24. 3. 2019 14:41

Další aplikace