TRNOVÁ, Eva a Josef TRNA. Supporting the Development of Cognitive Gifted Students Interested in Science and Technology through IBSE. In Talented Learner. První vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2011. s. 107-124. Výzkumné práce. Svazek 4. ISBN 978-80-210-5701-2.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Supporting the Development of Cognitive Gifted Students Interested in Science and Technology through IBSE.
Název česky Podpora rozvoje kognitivně nadaných žáků se zájmem o přírodovědu a techniku pomocí IBSE.
Autoři TRNOVÁ, Eva (203 Česká republika, garant, domácí) a Josef TRNA (203 Česká republika, domácí).
Vydání První vydání. Brno, Talented Learner. od s. 107-124, 18 s. Výzkumné práce. Svazek 4. 2011.
Nakladatel Masarykova univerzita
Další údaje
Originální jazyk angličtina
Typ výsledku Kapitola resp. kapitoly v odborné knize
Obor 50300 5.3 Education
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání tištěná verze "print"
Kód RIV RIV/00216224:14410/11:00055372
Organizační jednotka Pedagogická fakulta
ISBN 978-80-210-5701-2
Klíčová slova česky IBSE; přírodověda; technika; vzdělávání; nadaní žáci; rozvoj
Klíčová slova anglicky IBSE; science; technology; education; gigted students; development
Příznaky Mezinárodní význam, Recenzováno
Změnil Změnila: doc. RNDr. Eva Trnová, PhD., učo 26136. Změněno: 27. 2. 2017 09:00.
Anotace
Interest and additional motives are very important factors which influence the development of cognitively gifted student. Is necessary to create the teaching methods and increase students' motivation. Suitable educational method is Inquiry-Based Science Education (IBSE), which is the base of our research of science teacher training in the field of education of gifted students. Used research method is design-based research. Main research outcomes are teaching methods based on IBSE.
Anotace česky
Mezi důležité faktory ovlivňující rozvoj kognitivně nadaného žáka patří zájem a další motivy. Proto je třeba vytvořit inovativní výukové metody, které povedou ke zvýšení zájmu o přírodní vědy a tedy i motivace žáků pro jejich studium. Jednou z těchto metod je badatelsky orientované přírodovědné vzdělávání (IBSE), jež je základem našeho výzkumu přípravy přírodovědných učitelů pro výuku nadaných žáků. Použitou výzkumnou metodou je konstrukční výzkum. Hlavními výzkumnými výstupy jsou výukové metady založené na IBSE.
Návaznosti
MSM0021622443, záměrNázev: Speciální potřeby žáků v kontextu Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání
Investor: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Výzkumné záměry
VytisknoutZobrazeno: 4. 3. 2021 02:17