DRESLER, Petr. The Fortification of Pohansko by Břeclav. Studia Universitatits Cibiniensis, Series Historica, Supplementum, Sibiu, 2011, roč. 1, č. 1, s. 147-158. ISSN 1584-3165.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název The Fortification of Pohansko by Břeclav
Název česky Opevnění Pohanska u Břeclavi
Autoři DRESLER, Petr (203 Česká republika, garant, domácí).
Vydání Studia Universitatits Cibiniensis, Series Historica, Supplementum, Sibiu, 2011, 1584-3165.
Další údaje
Originální jazyk angličtina
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor Archeologie, antropologie, etnologie
Stát vydavatele Rumunsko
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Kód RIV RIV/00216224:14210/11:00055405
Organizační jednotka Filozofická fakulta
Klíčová slova česky Velká Morava;Pohansko u Břeclavi;raný středověk;fortifikace
Klíčová slova anglicky Great Moravia; Early medieval period; Pohansko near Břeclav; Fortofication
Štítky rivok
Změnil Změnila: Mgr. Vendula Hromádková, učo 108933. Změněno: 14. 1. 2014 17:05.
Anotace
The fortifications are among the best-known and most frequently discussed elements of the Greater Moravian phase of the Pohansko hill fort, near Břeclav. The importance of the fortifications lies in those of their properties that anchor the settlement in time and space. They define the inhabited area, as well as the beginning and the end of the viability of the location. They served for protection, defense and demarcation in relation to the surrounding world. The fortifications of the central area with the Magnate Court, a church and a craftsmen’s area were externally reinforced and separated off. Information on the Pohansko fortifications has been gathered since the very beginning of research into the area, and is in constant progress.
Anotace česky
Opevnění patří k nejznámějším a nejdiskutovanějším objektům velkomoravské fáze osídlení Pohanska u Břeclavi. Jeho význam spočívá v limitujících prostorových a časových vlastnostech. Vymezuje osídlený areál a definuje počátek a konec největšího života na lokalitě. Hradba sloužila k ochraně, obraně a vymezení se vůči okolnímu světu. Opevnění centrálního areálu s Velmožským dvorce, kostelem a řemeslnickým areálem bylo navenek zvýrazněno a odděleno. Poznání opevnění Pohanska probíhá od samého počátku výzkumů a je neustále ve vývoji.
Návaznosti
MSM0021622427, záměrNázev: Interdisciplinární centrum výzkumů sociálních struktur pravěku až vrcholného středověku. Archeologický terénní a teoretický výzkum, využití přírodních věd, metodologie a informatika, ochrana kulturního dědictví
Investor: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Výzkumné záměry
VytisknoutZobrazeno: 24. 2. 2020 01:22